Y diweddaraf am Godre’r Graig

 • Diweddariad ar gais cynllunio 26/7/19. Gallwch weld y cais cynllunio yma
 • Gwybodaeth ar gyfer Preswylwyr Lleol (12 Gorfennaf 2019)
  Bydd preswylwyr sy’n byw’n agos at Ysgol Gynradd Godre’r Graig yn derbyn llythyron y prynhawn yma oddi wrth y cyngor, fydd yn ei gwneud hi’n fwy eglur pam y gwnaed y penderfyniad i gau’r ysgol, ac yn amlinellu pa gamau a gymerir nesaf. Mwy...
 • Diweddariad ynghylch Ysgol Gynradd Godre’r Graig (12 Gorffennaf 2019)
  Roedd y Cyngor yn gweithredu ddoe mewn ymateb i wybodaeth gychwynnol a dderbyniwyd gan ein hymgynghorwyr geodechnegol arbenigol. Ein prif ffocws yw’r perygl sy’n uniongyrchol gysylltiedig â’r domen wastraff o chwarel a leolir uwchlaw iard chwarae’r ysgol. Mwy...
 • ysgol am resymau diogelwch ar ôl canfod risg daearegol (11 Gorffennaf 2019)
  Bu’n rhaid cau Ysgol Gynradd Godre’r Graig ar ôl i arbenigwyr daearegol ganfod fod darpar berygl o dirlithriad i iard chwarae’r ysgol.
  Darganfu Earth Science Partnership (ESP), yr arbenigwyr a gomisiynwyd gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot, fod risg lefel ganolig o dip gwastraff o chwarel ger yr ysgol, ar ôl i’r Cyngor ofyn iddynt ymestyn eu gwaith ymchwilio i’r perygl o dirlithriadau sy’n digwydd yn ardal gyfagos Pant-teg, Ystalyfera. Mwy...