Adroddiadau Ymgynghorwyr

Wider village reports and summary report
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Crynodeb cyfunol o sefydlogrwydd tir ar gyfer pentref Godre'r Graig a safle'r ysgol
4.69 MB
pdf Wider Godre'r Graig Preliminary Landslide Hazard And Risk Assessment
4.48 MB
pdf Godre'r Graig Village Executive Summary
1.85 MB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete
Adroddiadau Blaenorol
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Crynodeb Gweithredol Ysgol Gynradd Godre'r Graig
5.44 MB
pdf Adroddiad Deongliadol Ysgol Gynradd Godre'r Graig
3.12 MB
pdf Ffigurau a Phlatiau Cyfun Terfynol Ysgol Gynradd Godre'r Graig
30.35 MB
pdf Atodiadau Terfynol Ysgol Gynradd Godre'r Graig
29.30 MB
pdf Asesiad Risg Tirlithriad Rhagarweiniol
12.77 MB
pdf Cynllun pwynt ymchwiliad
197 KB
pdf Map geomorffolegol peirianneg
7.68 MB
pdf Cynllun Peryglon
6.12 MB
pdf Mynediad mapio
6.35 MB
pdf Peryglon Tirlithriad Rhagarweiniol ac Asesiad Risg
2.86 MB
pdf Adroddiad arolygu tip
4.64 MB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete