Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

8 Stryd y Gwynt, Castell-nedd

 • Swyddfeydd o safor ar osod
 • Lleoliad yng Nghanol y Dref
 • Swyddfeydd wedi'i moderneiddio a'u hailwampio
 • Ar gael dros tri llawr gyda photensial i'w rhannu
 • Lleoedd parcio ar gael
 • Mynediad hawdd i'r draffordd
 • Gorsaf drenau gerllaw
 • Manyleb uchel
 • Band eang cyflym iawn

Llety ac Ardal

 • AMG tua 586m2 (5817ft2)
 • AMN tua 358m2 (3,866ft2)

Rhent

 • Pris ar gais

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag:

Andrea Nicholas
Eiddo ac Adfywio
Y Ceiau
Parc Ynni Baglan
Castell-nedd
SA11 2GG pref
01639 686981 01639 686981 voice +441639686981
Mwy o wybodaeth (RightMove)
8 Stryd y Gwynt, Castell-nedd