Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Caffi ym Maes Parcio’r Gamlas, Resolfen

Gwahoddiad i dendro gweithredu reidiau a gweithgareddau plant ym Mharc y Gnoll

Mae cyfle cyffrous ar gael i ddarpar-weithredwyr dendro ar gyfer cytundeb tenantiaeth a gweithredu i weithredu reidiau a gweithgareddau plant ym Mharc Gwledig y Gnoll, Fairyland, Castell-nedd rhwng 1 Ebrill ac 1 Medi 2022.

Prif nod y cyngor yw i'r darparwr ddarparu atyniadau teulu modern a chyffrous o safon er budd a mwynhad ymwelwyr â'r safle.

Bydd gan weithredwyr yr hawl i osod cyfarpar a gweithredu saith niwrnod yr wythnos (gan gynnwys gwyliau banc) rhwng 1 Ebrill ac 1 Medi 2022, gan fasnachu rhwng 11.00am a 5.00pm bob dydd yn unig.

Mae angen cyflwyno tendrau erbyn 14:30 ganol dydd ar 25 Chwefror 2022

Am ragor o wybodaeth neu i gael pecyn tendro cysylltwch â:

Mollie Goatson
Cyngor Castell-nedd Port Talbot,
Y Ceiau, Castell-nedd,
SA11 2GG pref
01639 686687 01639 686687 voice +441639686687

 

Parc y Gnoll