Caffi ym Maes Parcio’r Gamlas, Resolfen

Maes Parcio’r Gamlas, Resolfen

Gwahoddir Tendrau I brydlesu a chynnal adeilad caffi a chaiff ei drawsnewid a'i adnewyddu'n fuan

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ddarpar weithredwyr brydlesu a chynnal caffi sy’n rhan o eiddo a fydd yn cael ei drawsnewid a'i adnewyddu cyn bo hir, ac sydd wedi’i leoli o fewn maes parcio Camlas Nedd, Resolfen.

Bydd cytundeb prydlesu 25 mlynedd, a'r ymgeisydd llwyddiannus fydd yn gyfrifol am dalu am yr holl waith gosod a’r dodrefn mewnol cyn ei weithredu fel caffi.

  • Tiroedd helaeth
  • Caiff ei drawsnewid a'i adnewyddu'n fuan a bydd yn gyfleus i'r cyhoedd am ei fod yn cysylltu â gweddill yr adeilad
  • Lle i oddeutu 17 o seddi yn y caffi
  • Digonedd o leoedd parcio ar gael
  • Wedi'i leoli oddi ar yr A465 yn Resolfen
  • Wedi'i leoli ar ymyl tref ac mae'n agos at y cyrchfan poblogaidd Gwlad y Sgydau

Llety:

  • Adeilad Caffi AMG oddeutu 55m2 (592 troedfedd sgwar)
  • Arwynebedd y safle: 0.774 ers

Rhaid derbyn Cynigion Tendr Anffurfiol erbyn 12pm, 4 Medi 2020. Gellir anfon tendrau drwy'r post i Ganolfan Ddinesig Port Talbot, Port Talbot SA13 1PJ neu eu cyflwyno'n bersonol yng Nghanolfan Ddinesig Port Talbot ddydd Gwener 4 Medi rhwng 9.00am a 11.30am.

Michael Jones
Eiddo ac Adfwywio,
Y Ceiau, Fordd Brunel,
Parc Ynni Baglan, Castell-nedd
SA11 2GG pref
01639 686694 01639 686694 voice +441639686694

Mae'r prosiect hwn wedi'i ariannu'n rhannol gan Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd