Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Camddefnyddio Bathodyn Glas

Dylech fod yn ymwybodol y gallwn dim ond delio gydag adroddiadau o gamddefnydd o bathodyn glas person anabl yng Nghastell-nedd Port Talbot. If your report is relating to another area in the United Kingdom, please visit Gov.uk 

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i ddweud wrthym am amheuir camddefnyddio bathodynnau car glas person anabl yngNghastell-nedd Port Talbot..

Gallwch fod yn sicr y bydd hyn yn cael ei ymchwilio a chymryd camau priodol . Diolch i chi am gymryd yr amser i'n helpu ni.

Blue Badge Misuse
Diolch
Mae’r ffurflen hon wedi ei gyflwyno

Rhoi Adborth

Rhoi Adborth
Diolch
Mae’r adborth wedi ei gyflwyno