Ar werth - argaeledd presennol

Cyn Cartef Gofal Caewern, Heol Illtyd, Bryncoch, Castell-Nedd, SA10 7SE


Hen Gartref Gofal Uwch Caewern
Mae'r eiddo a elwid gynt yn Cartref Gofal Caewern yn weddill i ofynion Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a gwahoddir y rhai sydd â diddordeb i gyflwyno bidiau tendr am y budd rhydd-ddaliol.

Cyfanswm arwynebedd mewnol gros yr adeilad yw 1,184m2 (12,745ft2) oddeutu.

Arwynebedd y safle yw 1.6 erw.

Ystyrir y gallai'r eiddo fod yn addas ar gyfer nifer o ddefnyddiau amgen o fewn y sector preswyl neu fasnachol yn anudol ar gynllunio.

Cynigion ysgrifenedig o tua £350,000

Y dyddiad cau yw 22 Chwefror 2019

Ffon: 01639 686665
E-bost

Chwilio Rightmove

Plot adeiladu - tir yn Main Road, Banwen, Castell-Nedd


Mae plot adeiladu mawr ger Clwb Rygbi Banwen tua 0.26 erw yn weddill i ofynion Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a gwahoddir partļon â diddordeb i gyflwyno cynigion ysgrifenedig ar gyfer y budd rhydd-ddaliol.

Arwynebedd y safle yw 0.26 erw

Caniatawyd Caniatâd Cynllunio Amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl ar 7 Hydref 2013. 

Cynigion ysgrifenedig o tua  £40,000

Ffôn: 01639 686987
E-bost


 Chwilio Rightmove