Ar werth - Argaeledd Presennol

The Laurels, 87 Heol Lewis, Castell-nedd, SA11 1DJ


      

Derbyn Cynigion Tendr Anffurfiol erbyn 12pm, 17eg Ionawr 2020

Mae'r lleoliad yn addas ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau masnachol a phreswyl (yn amodol ar gynllunio)

Llety ac Ardal

Arwynebedd y safle 1.0 erw (0.4 hectar)

Adeilad Laurels:

  • AMG oddeutu 568m2 (6,112 tr2)

Adeilad:

  • AMG oddeutu 91m2 (979tr2)
  • Adeilad Fictoraidd hanesyddol
  • Tiroedd helaeth
  • Llety swyddfa
  • Parcio ceir ar gael
  • Ymyl lleoliad y dref
  • Mynediad hawdd i'r draffordd
  • Gwasanaeth trên gerllaw
01639 686665 01639 686665 voice +441639686665