Ar werth - argaeledd presennol

Cyn-Ganolfan Ddydd Bryn Siriol, Stryd Margam, Cymmer, Port Talbot, SA13 3ED 

Cyn-Ganolfan Ddydd Bryn Siriol

Mae'r eiddo a elwid gynt yn Ganolfan Ddydd Bryn Siriol yn weddill i ofynion Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a gwahoddir y rhai sydd â diddordeb i gyflwyno bidiau tendr am y budd rhydd-ddaliol.

Maes Mewnol Gros yr adeilad yw 139m2 (1,496 troedfedd sgwâr) oddeutu.

Mae ardal y safle yn 0.16 erw.

Ystyrir y gallai'r eiddo fod yn addas ar gyfer ystod o ddefnyddiau amgen o fewn y sector preswyl neu fasnachol sy'n destun cynllunio.

Ceisiadau Tendr anffurfiol i'w derbyn erbyn 12.00pm, 31 Awst 2018

Ffon: 01639 686665 

E - bost
Lawrlwythiadau
File type Document File size
pdf Bryn Siriol Sales Particulars 499 KB
pdf Bryn Siriol OS Plan 161 KB
pdf Bryn Siriol Internal Plan 205 KB
pdf Bryn Siriol - Land Registry Title Certificate - CYM601940 158 KB
pdf Bryn Siriol - Land Registry Title Plan - CYM601940 173 KB
pdf Bryn Siriol - Asbestos Report 627 KB
pdf Bryn Siriol - EPC 1 118 KB
pdf Bryn Siriol - EPC 2 116 KB
pdf Bryn Siriol - EPC 3 105 KB


Tir datblygu yn Stryd Fawr, Saith Chwaer, Castell-Nedd
 

Canolfan

Mae tir datblygu yn Stryd Fawr, Mae Seven Sisters yn weddill i ofynion Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a gwahoddir y rhai sydd â diddordeb i gyflwyno cynigion ysgrifenedig i gael budd rhydd-ddaliad y tir sydd wedi'i ymylio'n goch ar y cynllun atodedig.

Ardal y safle yw 0.56 hectar (1.3 erw).

Cafwyd Caniatâd Cynllunio Amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl ar gyfer hyd at 19 uned ar 21ain Medi 2015.

Mae'n cynnig dros £100,000.

Ffôn: 01639 686981 / 

E-bost
Lawrlwythiadau
File type Document File size
pdf Canolfan Sales Particulars 651 KB
pdf Canolfan OS Plan 1.64 MB
pdf Canolfan Land Registry Certificate 164 KB
pdf Canolfan Land Registry Plan 86 KB
pdf Canolfan Outline Planning Permission 1.12 MB
pdf Canolfan Outline Planning Permission - Proposed Site Layout 6.42 MB
pdf Canolfan Sub-Station Agreement 238 KB
pdf Canolfan Sub-Station Agreement 378 KB
pdf Canolfan Sub-Station Agreement 316 KB
pdf Canolfan Sub-Station Plan 358 KB
pdf Canolfan Gas Pipe Easement Plan 108 KB
pdf Canolfan Gas Pipe Easement 985 KB

 

Plot adeiladu - tir yn Main Road, Banwen, Castell-Nedd

Mae plot adeiladu mawr ger Clwb Rygbi Banwen tua 0.26 erw yn weddill i ofynion Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a gwahoddir partļon â diddordeb i gyflwyno cynigion ysgrifenedig ar gyfer y budd rhydd-ddaliol.

Mae ardal y safle yn 0.26 erw Caniatawyd Caniatâd Cynllunio Amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl ar 7 Hydref 2013.

Cynigion tua £ 40,000

Ffôn: 01639 686987 / E-bost
Lawrlwythiadau
File type Document File size
pdf Sales Particulars - Banwen 395 KB
pdf Land Registry Title Certificate - WA753540 (Banwen) 9 KB
pdf OS Plan Banwen 1.26 MB
pdf Land Registry Title Plan - WA753540 (Banwen) 247 KB
pdf Planning Permission - Banwen 25 KB
pdf Planning Permission OS Plan - Banwen 126 KB
pdf Planning Permission Site Layout Plan - Banwen 171 KB