Ar werth - Argaeledd Presennol

The Laurels, 87 Heol Lewis, Castell-nedd, SA11 1DJ


      

Derbyn Cynigion Tendr Anffurfiol erbyn 12pm, 17eg Ionawr 2020

Mae'r lleoliad yn addas ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau masnachol a phreswyl (yn amodol ar gynllunio)

Llety ac Ardal

Arwynebedd y safle 1.0 erw (0.4 hectar)

Adeilad Laurels:

 • AMG oddeutu 568m2 (6,112 tr2)

Adeilad:

 • AMG oddeutu 91m2 (979tr2)
 • Adeilad Fictoraidd hanesyddol
 • Tiroedd helaeth
 • Llety swyddfa
 • Parcio ceir ar gael
 • Ymyl lleoliad y dref
 • Mynediad hawdd i'r draffordd
 • Gwasanaeth trên gerllaw
01639 686665 01639 686665 voice +441639686665

Cyn Ganolfan Ddydd Brynsiriol, Margam Street, Cymmer, Port Talbot, SA13 3ED

Former Brynsirol Day Centre

Mae eiddo cymeriad a elwid gynt yn Ganolfan Ddydd Bryn Siriol, Cymmer, Port Talbot yn weddill i ofynion Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Adeilad hanesyddol sy'n addas ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau masnachol a phreswyl (yn amodol ar gynllunio)

Cynigion ysgrifenedig oddeutu £ 45,000

Mae Ardal Fewnol Gros yr adeilad yn 139m2 (1,496tr2).

Mae arwynebedd y safle yn 0.16 erw (0.06 hectar).

Mae'r lleoliad yn addas ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau preswyl a masnachol (yn amodol ar gynllunio)

Mae'r eiddo ym mhentref Cymmer ac mae wedi'i leoli ger Canolfannau Trefi Maesteg, Port Talbot a Castell-nedd a Thraffordd yr M4.

Rhydd-ddaliad gyda meddiant gwag.

01639 686687 01639 686687 voice +441639686687

 Chwilio Rightmove

 

Plot adeiladu - tir yn Main Road, Banwen, Castell-Nedd


Mae plot adeiladu mawr ger Clwb Rygbi Banwen tua 0.26 erw yn weddill i ofynion Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a gwahoddir partļon â diddordeb i gyflwyno cynigion ysgrifenedig ar gyfer y budd rhydd-ddaliol.

Arwynebedd y safle yw 0.26 erw

Caniatawyd Caniatâd Cynllunio Amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl ar 7 Hydref 2013. 

Cynigion ysgrifenedig o tua  £40,000

Ffôn: 01639 686987

E-bost

 Chwilio Rightmove

 

Tir datblygu preswyl yng Cwmafan, Port Talbot

Tir ger 27 Heol Tabor, Cwmafan, Port Talbot, SA12 9PS

 • Caniatâd Cynllunio Amlinellol (annedd sengl ar wahân gyda garej)
 • Arwynebedd: 0.07 erw (0.03 hectar)
 • Rhydd-ddaliad gyda Meddiant Gwag

Cynigion o oddeutu £20,000

Steve Jenkins
Eiddo ac Adfywio,
Y Ceiau, Ffordd Brunel,
Parc Ynni Baglan,
Castell-nedd
SA11 2GG pref
01639 686987 01639 686987 voice +441639686987