Ar werth - argaeledd presennol

 Plot adeiladu - tir yn Main Road, Banwen, Castell-Nedd

Mae plot adeiladu mawr ger Clwb Rygbi Banwen tua 0.26 erw yn weddill i ofynion Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a gwahoddir partļon â diddordeb i gyflwyno cynigion ysgrifenedig ar gyfer y budd rhydd-ddaliol.

Arwynebedd y safle yw 0.26 erw

Caniatawyd Caniatâd Cynllunio Amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl ar 7 Hydref 2013. 

Cynigion ysgrifenedig o tua  £40,000

Ffôn: 01639 686987 /
E-bost
Lawrlwythiadau
File type Document File size
pdf Sales Particulars - Banwen 395 KB
pdf Land Registry Title Certificate - WA753540 (Banwen) 9 KB
pdf OS Plan Banwen 1.26 MB
pdf Land Registry Title Plan - WA753540 (Banwen) 247 KB
pdf Planning Permission - Banwen 25 KB
pdf Planning Permission OS Plan - Banwen 126 KB
pdf Planning Permission Site Layout Plan - Banwen 171 KB