Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Newid Hanes Benthyciad

O 1 Medi 2019 byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw rheolaidd ychwanegol i system ein llyfrgell er mwyn darparu gwasanaeth hwylus ac effeithlon i ddefnyddwyr. Bydd rhan o’r gwaith hwn yn cynnwys dileu cofnodion benthyca hŷn (dros 2 flynedd yn ôl).

Felly, er enghraifft, ar 1 Medi 2019 bydd unrhyw eitem a ychwanegwyd at gofnod benthyca cyn 1 Medi 2017 yn cael ei dileu. Yna bydd y broses yn gweithredu fesul mis (ar y 1af o bob mis) gan ddileu unrhyw gofnod benthyca a wnaed 2 flynedd yn ôl neu fwy.

Os hoffech chi gadw cofnod o’ch hanes benthcya hŷn, dilynwch y camau isod:

 1. Mewngofnodwch i’ch cyfrif llyfrgell Enterprise
 2. Bydd angen rhif eich cerdyn llyfrgell a’ch PIN arnoch i wneud hyn.
 3. Ar ôl mewngofnodi i’ch cyfrif, ewch i’r tab ‘Benthyciadau’ a dewiswch ‘hanes benthyca’.
 4. Nawr dylai rhestr o’ch cofnodion benthyca ymddangos ar y sgrîn.
 5. Dewiswch (trwy uwcholeuo) eich holl gofnodion (neu’r rhai rydych am eu dewis) ac yna dewiswch ‘Printio’r detholiad’. Neu gallech chi ddewis y cofnodion y mae eu heisiau arnoch a’u copïo a’u gludo i Word, Notepad neu raglen debyg.
 6. Os oes angen unrhyw gymorth arnoch neu os oes unrhyw ymholiadau gennych, cysylltwch â’ch gwasanaeth llyfrgell neu alw heibio i siarad ag aelod o staff yn y gangen.

Sylwer: mae hanes benthyciadau wedi’i alluogi ar bob cyfrif defnyddiwr i ddechrau. Os nad ydych am gadw eich hanes, gallwch ddiffodd hyn trwy wneud y canlynol:

 1. Mewngofnodwch i’ch cyfrif llyfrgell Enterprise
 2. Bydd angen rhif eich cerdyn llyfrgell a’ch PIN arnoch i wneud hyn.
 3. Ar ôl mewngofnodi i’ch cyfrif, ewch i’r tab ‘Gwybodaeth Bersonol’ a dewiswch ’Dewisiadau’.
 4. Tynnwch y tic yn y blwch ‘Cofnodi fy hanes benthyciadau’ (gallwch ddechrau cofnodi eich hanes benthyciadau eto ar unrhyw adeg trwy dicio’r blwch).
 5. Neu bydd aelod o staff y llyfrgell yn gallu gosod neu ddifffodd eich hanes benthyciadau ar eich cyfer.
 6. Os bydd unrhyw broblemau gennych, cysylltwch â’ch gwasanaeth llyfrgell neu alw heibio i siarad ag aelod o staff yn y gangen.