Uned ac Iard Ddiwydiannol i'w Gosod

Margam, Port Talbot, SA13 2EZ        

Mae’r lleoliad yn addas ar gyfer defnydd amrywiol (yn amodol ar gynllunio)

 Ardal

 • 2.2 erw (0.9 hectar)

 Lard

 • 8.734m2 (2.15 erw) yn fras

Adeilad

 • AMG 285m2 (3,068tr2) yn fras

Rhent

£20,000 y flwyddyn

 • Uned Ddiwydiannol
 • Drws llithro plygu
 • Swyddfeydd
 • Ysafell gawod a chegin
 • Iard helaeth
 • Tellerau prydles hyblyg ar gae
 • Posibilrwydd o rannu’r uned a’r iard
 • Gellir cyrraedd y draffordd yn hawdd
 • Lle parcio
Steve Jenkins
01639 686987 01639 686987 voice +441639686987