Paratoi Cymru am Brexit heb gytundeb

Paratoi ar gyfer Brexit

Mae nifer o wefannau defnyddiol wedi'u sefydlu gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU sy'n darparu gwybodaeth ddefnyddiol a swyddogol am Brexit. Gallwch ddod o hyd i ddolenni i'r wefannau hynny ar y dudalen hon. 

Gwybodaeth i breswylwyr

Gwybodaeth i breswylwyr ynghylch sut y gallai Brexit effeithio arnoch 

Gwybodaeth i fusnesau

Paratoi eich busnes ar gyfer Brexit 

Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Cyngor ar fewnfudo i Ddinasyddion yr UE

Cyngor a chefnogaeth am ddim i ddinasyddion yr UE a’u teuluoedd