Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Pwyllgorau Craffu

Mae gan bob Pwyllgorau Craffu gylch gwaith penodol y maent yn gweithio oddi mewn iddo a dangosir hyn yn eu  cylch gorchwyl. Mae'r Pwyllgorau'n cynnwys Cadeirydd, Is-gadeirydd ac Aelodau Pwyllgor.

I gael rhagor o wybodaeth am waith Pwyllgor Craffu penodol a'i aelodaeth, dewiswch ef o'r rhestr isod (mae'r rhestr hefyd yn cynnwys yr Is-bwyllgorau Craffu):