Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Pwyllgor Craffu'r Cabinet

Pwyllgor Craffu'r Cabinet

Mae 16 o aelodau etholedig ar Bwyllgor Craffu'r Cabinet.

Mae'r Pwyllgor Craffu yn cwrdd cyn Bwrdd y Cabinet ac mae'n ystyried yr eitemau y mae angen gwneud penderfyniadau arnynt.

I gael mwy o wybodaeth am Bwyllgor Craffu'r Cabinet, dewiswch ddolen isod: