Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Pwyllgor Craffu Addysg, Sgiliau a Diwylliant

Pwyllgor Craffu Addysg, Sgiliau a Diwylliant

Mae 15 o aelodau etholedig ar y pwyllgor. Mae hefyd aelodau cyfetholedig sy'n eistedd ar y pwyllgor hwn i ystyried materion mewn perthynas ag addysg, sef cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru, cynrychiolydd yr Eglwys Gatholig a dau riant-lywodraethwyr; mae gan yr aelodau hyn hawliau pleidleisio hefyd.

Mae'r Pwyllgor Craffu yn cwrdd cyn Bwrdd y Cabinet ac mae'n gyfrifol am unrhyw faterion i'w hystyried a/neu benderfyniadau, gan gynnwys cynlluniau perthnasol, strategaethau a chyllid gan Fwrdd Addysg, Sgiliau a Diwylliant y Cabinet. Mae'r rhain yn cynnwys:    

  • Cynllun Plant a Phobl Ifanc
  • Gwasanaethau Ieuenctid
  • Tîm Troseddau Ieuenctid
  • Gwella Ysgolion a Chynhwysiad
  • Dysgu Gydol Oes ac Addysg i Oedolion
  • Plant mewn Angen a Theuluoedd
  • Llywodraethwyr Ysgol

I gael mwy o wybodaeth am Bwyllgor Craffu Addysg, Sgiliau a Diwylliant, dewiswch ddolen isod: