Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Pwyllgor Craffu Adfywio a Datblygu Cynaliadwy

Pwyllgor Craffu Adfywio a Datblygu Cynaliadwy

Mae 12 o aelodau etholedig ar y pwyllgor.

Mae'r Pwyllgor Craffu yn cwrdd cyn Bwrdd y Cabinet ac mae'n gyfrifol am unrhyw faterion i'w hystyried a/neu benderfyniadau, gan gynnwys cynlluniau perthnasol, strategaethau a chyllid gan Fwrdd Adfywio a Datblygu Cynaliadwy'r Cabinet. Mae'r rhain yn cynnwys:    

  • Cymunedau'n Gyntaf
  • Llyfrgelloedd
  • Parc Margam
  • Gwasanaethau hamdden
  • Datblygu/Adfywio Economaidd
  • Strategaethau Canol Trefi
  • Twristiaeth
  • Rheoli Cyfleusterau
  • Iechyd yr Amgylchedd
  • Safonau Masnach

I gael mwy o wybodaeth am Bwyllgor Craffu Adfywio a Datblygu Cynaliadwy, dewiswch ddolen isod: