Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Pwyllgor Craffu Strydlun a Pheirianneg

Pwyllgor Craffu Strydlun a Pheirianneg

Mae 12 o aelodau etholedig ar y pwyllgor.

Mae'r Pwyllgor Craffu yn cwrdd cyn Bwrdd y Cabinet ac mae'n gyfrifol am unrhyw faterion i'w hystyried a/neu benderfyniadau, gan gynnwys cynlluniau perthnasol, strategaethau a chyllid gan Fwrdd Strydlun a Pheirianneg y Cabinet. Mae'r rhain yn cynnwys:    

  • Cynnal a Chadw Safleoedd
  • Gwastraff
  • Parciau a Mannau Agored
  • Amddiffyn yr Arfordir
  • Cludiant
  • Rheoli Cerbydlu
  • Cynnal a Chadw Priffyrdd
  • Goleuadau Cyhoeddus

I gael mwy o wybodaeth am Bwyllgor Craffu Strydlun a Pheirianneg, dewiswch ddolen isod: