Yn ôl Ein Rheolyddion

Yn ôl Ein Rheolyddion

Adroddiad Gwella Blynyddol

Adroddiad Gwella Blynyddol - Mae'n ofynnol o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 bod yr Archwilydd Cyffredinol yn llunio Adroddiad Gwella Blynyddol ar gyfer pob Awdurdod Lleol yng Nghymru. Mae'r adroddiad yn cynnwys 2 asesiad: y cyntaf yw'r modd y caiff gwasanaethau'r cyngor eu cyflwyno a'u gwerthuso yn seiliedig ar yr Adroddiad Blynyddol, a'r ail yw pa mor dda mae'r cyngor yn cynllunio ar gyfer gwella'r modd y cyflwynir ei wasanaethau yn seiliedig ar y Cynllun Gwella Corfforaethol.

Tystysgrif Cydymffurfio - (yn lle'r Llythyr Asesu Gwelliant) - Hefyd, yn ôl y mesur, mae'n ofynnol bod yr Archwilydd Cyffredinol yn adrodd ar ei waith archwilio ac asesu gan nodi a yw'r cyngor wedi cyflawni ei ddyletswyddau statudol o ran cynllunio gwelliant ac asesu perfformiad yn seiliedig ar Gynllun Gwella Corfforaethol y Cyngor.

Mae’r ddwy ddogfen hon i’w cael isod:

Lawrlwytho
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Adroddiad Gwella Blynyddol 2017-2018
730 KB
pdf Adroddiad Gwella Blynyddol 2016-2017
351 KB
pdf Adroddiad Gwella Blynyddol 2015-16
658 KB
pdf Adroddiad Gwella Blynyddol: ymgorfforir Adroddiad Asesu Corfforaethol 2014-15
294 KB
pdf Adroddiad Gwella Blynyddol 2013-14
529 KB
pdf Archwiliad o Gynllun Gwella 2018-19 Cyngor CNPT
139 KB
pdf Tystysgrif Cydymffurfio - Archwiliad o Gynllun Gwella 2014-15
99 KB
pdf Tystysgrif Cydymffurfio - Archwiliad o Gynllyn Gwella 2015-16
21 KB
pdf Tystysgrif Cydymffurfio - Archwiliad o Gynllun Gwella 2016-17
106 KB
pdf Tystysgrif Cydymffurfio -Archwilad a asesiad o berfformiad 2015-16
149 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete