Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Yn ôl Ein Rheolyddion

Crynodeb Archwilio Blynyddol

Cynhyrchwyd y Crynodeb Archwilio Blynyddol i gyfuno'r Llythyr Archwilio Blynyddol a'r Adroddiad Gwella Blynyddol a oedd yn flaenorol yn cael eu cynhyrchu fel dogfennau ar wahân gan Archwilio Cymru er mwyn darparu crynodeb sengl o ganfyddiadau'r gwaith perfformiad ac archwilio ariannol a wnaed gan Archwilio Cymru, yn ogystal â gwaith archwilio a gynlluniwyd i'r dyfodol.