Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Diogelwch Cymunedol CNPT

Croeso i wefan Diogelwch Cymunedol CNPT

Gweithio gyda'n gilydd i fynd i'r afael â throseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nghastell-nedd Port Talbot. Cysylltwch â ni ar communitysafety@npt.gov.uk.    Gallwch rhoi gwybod am drosedd i 101 neu ar-lein. Os byddwch mewn argyfwng ffoniwch 999 bob tro.

 

Cam-drin Domestig

Ydych chi neu rhywun rhydych chi'n ei adnabod mewn perthynas gamdriniol? Mae help ar gael, darganfyddwch ble

Castell-nedd Ar Y Cyd

Mae Castell-nedd ar y cyd yn ymgyrch sy’n anelu am sicrhau nad yw enw’r dref yn cael ei niweidio gan ymddygiad y lleiafrif

Pawennau ar Batrol

Llygaid a chlustiau'r gymuned

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Peidiwch â dioddef yn dawel, dysgwch sut i gael help

Atal Troseddau

Helpwch i gadw eich hun, eich eiddo a'ch cymuned yn ddiogel

Troseddau Casineb

Dysgwch sut i rhoi gwybod am ac adnabod droseddau casineb

Beth yw Llinellau Sirol’?

Mater cenedlaethol sy'n peri bygythiad sylweddol i gymunedau

Cysylltu â ni

Darganfyddwch sut y gallwch gysylltu â ni