Seibiannau Byr

Efallai y bydd llawer o rhieni a gofalwyr wedi clywed am y term seibiant byr neu seibiant. Defnyddir y ddau derm hyn yn aml, ond gallant olygu'r un peth. Mae seibiannau byr yn caniatáu i rhieni a gofalwyr gael egwyl o'u cyfrifoldebau gofalu. Yn ogystal â gwyliau byr sy'n darparu seibiant o ofalu am rhieni, mae hefyd yn rhoi cyfleoedd i blant anabl fwynhau gweithgareddau cymdeithasol a hamdden a gallant eu helpu i ddatblygu cyfeillgarwch gyda phlant a phobl ifanc eraill. Hefyd, efallai y bydd yn helpu'r plentyn a'r person ifanc i ddatblygu sgiliau annibyniaeth y tu allan i'r cartref.

Gallwch lawrlwytho Datganiad Seibiant Byr y Cyngor ar gyfer teuluoedd sy'n byw yn ardal Castell-nedd Port Talbot sydd â phlentyn anabl rhwng 0-18 oed isod.

Lawrlwythiadau
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf îm Anabledd Plant CNPT Datganiad Seibiant Byr 14.05.14
119 KB