Cysylltiadau Defnyddiol - Plant ag Anableddau

Cysylltiadau Defnyddiol

Tîm Anableddau Plant CNPT
Ail lawr, CBS Castell-nedd Port Talbot, Y Ganolfan Ddinesig, Castell-nedd SA11 3QZ  Ffôn: 01639 685862
Gwefan: ymwelwch â gwefan Tîm Anableddau Plant CNPT

Gweithredu Dros Blant Cymru
Llys Dewi Sant, 68a Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Caerdydd CF11 9DN Ffôn: 029 2022 2127
Gwefan: ymwelwch â gwefan Gweithredu dros Blant

Chynhwysiant Disgyblion CNPT
Gwefan: ymwelwch â gwefan Chynhwysiant Disgyblion CNPT

Cludiant Anghenion Addysgol Arbennig CNPT
Ffôn: (01639) 763812
Gwefan: ymwelwch â gwefan Anghenion Addysgol Arbennig CNPT

Bathodynnau Glas
Ffôn: (01639) 686868, E-bost: fcs@npt.gov.uk
Gwefan: ymwelwch â gwefan Bathodynnau Glas

Bwrdd Diogelu Plant CNPT
Gwefan:  ymwelwch â gwefan Bwrdd Diogelu Plant CNPT

Ysgol Maes y Coed
Heol Hendre, Bryncoch, Castell-nedd SA10 7TY Ffôn: 01639 643648, Ffacs: 01639 643647
E-bost: maesycoedspecial@npted.org
Gwefan: ymwelwch a’r gwefan

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig
Swyddfa Trawsnewid Gorllewin Morgannwg, Canolfan Dinesig, Heol Ystymllwynarth, Abertawe, SA1 3SN  Ffôn: 01792 633805
Gwefan: ymwelwch a'r gwefan