Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Camddefnyddio/Cam-drin y cynllun

Mae'r bathodyn a'i gonsesiynau ar gyfer y person a enwir ar y bathodyn yn unig. Mae'n drosedd i'r deiliad, neu unrhyw un arall, gamddefnyddio'r bathodyn, a gallai gwneud hynny arwain at ddirwy o £1000.00 ac arwain at atafaelu'r bathodyn glas.

Rhoi gwybod am gamddefnyddio bathodynnau glas

Dechreuwch Nawr