Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Polisi Gamblo

O dan Ddeddf Gamblo 2005, rhaid i'r cyngor fel yr Awdurdod Trwyddedu fabwysiadu Polisi Gamblo, gan nodi sut bydd yn ymdrin â cheisiadau amrywiol ar gyfer trwyddedau a hawlenni. Rhaid i'r cyngor adolygu'r datganiad hwn o leiaf bob 3 blynedd.

Cymeradwywyd Polisi Gamblo 2019 gan y cyngor ar 19 Rhagfyr 2018. Fe'i cyhoeddwyd ar wefan y cyngor, yng Nghanolfan Ddinesig Castell-nedd, yn Llyfrgell Castell-nedd, yng Nghanolfan Ddinesig Port Talbot ac yn Llyfrgell Port Talbot ar 21 Rhagfyr 2018.

Mae'r polisi hwn ar waith o 31 Ionawr 2019. Bydd copïau ar gael yng Nghanolfannau Dinesig Castell-nedd a Phort Talbot ac yn y prif lyfrgelloedd er mwyn cyfeirio atynt yn unig.

Cysylltwch â Ni

  • Is-adran Drwyddedu, Canolfan Ddinesig, Port Talbot, SA13 1PJ
  • Ffon: 01639 763050
  • E-bost: licensing@npt.gov.uk

Llawrllwytho

  • Polisi Gamblo 2019 (PDF 2.86 MB)