Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Polisi Gamblo

O dan Ddeddf Gamblo 2005, rhaid i'r cyngor fel yr Awdurdod Trwyddedu fabwysiadu Polisi Gamblo, gan nodi sut bydd yn ymdrin â cheisiadau amrywiol ar gyfer trwyddedau a hawlenni. Rhaid i'r cyngor adolygu'r datganiad hwn o leiaf bob 3 blynedd.

Cymeradwywyd Polisi Gamblo 2022 gan y cyngor ar 22 Rhagfyr 2021. Fe'i cyhoeddwyd ar wefan y cyngor ar 23 Rhagfyr 2021.

Mae'r polisi hwn ar waith o 31 Ionawr 2022. Gwelch y Polisi.

Cysylltwch â Ni

 • Is-adran Drwyddedu, Canolfan Ddinesig, Port Talbot, SA13 1PJ
 • Ffon: 01639 763050
 • E-bost: licensing@npt.gov.uk

Llawrllwytho

 • Polisi Gamblo 2019 (PDF 2.86 MB)

  m.Id: 17953
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Polisi Gamblo 2019
  mSize: 2.86 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/10610/gambling-policy-2019-welsh.pdf