Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Sut i adfer yn dilyn llifogydd

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am lifogydd Sgiwen ewch i'n tudalennau llifogydd Sgiwen.

Storm Christoph a Grant Cymorth Llifogydd Sgiwen

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi taliadau cymorth ariannol i’r cartrefi hynny sydd wedi dioddef difrod mewnol gan lifogydd Storm Christoph a llifogydd gwaith mwyngloddio Sgiwen.
Gall aelwydydd yr effeithiwyd arnynt wneud cais am daliad o £500 (i'r rhai sydd ag yswiriant) neu £1,000 (i'r rhai heb yswiriant).
Bydd pob taliad yn cael ei dalu gan BACS yn uniongyrchol i'ch cyfrif banc. Mae angen lluniau o'r difrod mewnol i'ch tŷ ar gyfer y cais. Gallwch wneud cais yma: