Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Llwybrau Beicio Gwell

Llwybr Beicio Castell-nedd - Llansawel (NCN 47)

Cyflawnwyd gwelliannau i’r llwybr Teithio Llesol rhwng Llansawel a Stryd y Bont, Castell-nedd. Roedd y gwaith yn cynnwys wyneb newydd, rhwystrau ac arwyddion ar lwybr halio’r gamlas. Isod gwelwch rai lluniau cyn ac ar ôl y gwaith, a lleoliad y gwelliannau.

Ffotograffau cyn y gwaith

Ffotograffau ar ôl y gwaith

Map o leoliad y gwelliannau

  • Llansawel i Gastell-nedd (PDF 3.35 MB)

Llwybr Beicio Pontardawe (NCN 43)

Mae’r gwelliannau i’r llwybr hwn ger canol tref Pontardawe yn bennaf, lle mae’r wyneb wedi cael ei uwchraddio a rhwystrau beicio wedi cael eu symud. Isod gwelwch rai lluniau cyn ac ar ôl y gwaith, a lleoliad y gwelliannau.

Ffotograffau cyn y gwaith

Ffotograffau ar ôl y gwaith

Map o leoliad y gwelliannau

  • Trebannws i Ystalyfera (PDF 2.68 MB)