Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Coronafeirws - Gwasanaethau'r Cyngor

Bydd disgyblion cyfnod allweddol 2 (oed 8-11) a'r disgyblion hynny ym Mlwyddyn 11, 12 a 13 yn dychwelyd i'r ysgol yr wythnos sydd yn dechrau ar 15 Mawrth 2021.  Bydd taliadau uniongyrchol prydau ysgol am ddim ar gyfer y disgyblion hyn yn dod i ben o 15 Mawrth 2021.   Sylwer, bydd taliadau ynysu (£3.90 y dydd) yn parhau i'r rhai sy'n cael cyfarwyddyd i hunanynysu gan yr ysgol neu drwy'r gwasanaeth profi, olrhain & diogelu.

Bydd taliadau uniongyrchol prydau ysgol am ddim yn parhau ar gyfer disgyblion oedran uwchradd ym Mlwyddyn 7, 8, 9 a 10.

Mae Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn parhau i fod ar agor. Mae'n rhaid eich bod wedi trefnu apwyntiad cyn i chi ymweld â chanolfannau ailgylchu Llansawel neu Gymer.

Bydd casgliadau sbwriel ac ailgylchu yn parhau.

Ewch i'r dudalen Cymorth Busnes i gael gwybodaeth am y grantiau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Bydd yr holl doiledau sydd wedi bod ar agor yn aros ar agor gydag arwyddion priodol a phellter cymdeithasol ar waith.

Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Glan Môr Aberafan (Prif) (8.30yh-6.30yh),
  • Parc Gwledig Coedwig Afan (Yn ystod oriau agor).
  • Rhaeadrau'r Angel (8yb – 6yh)
  • Parc Gwledig y Gnoll (Yn ystod oriau agor)*,
  • Parc Gwledig Margam (Yn ystod oriau agor)
  • Pontardawe (8yb – 6yh),
  • Gorsaf Fysiau Port Talbot (Amseroedd agor newydd rhwng 8yb a 6yh),
  • Resolfen (7:30yb-6:30yh),
  • Gerddi Victoria, Castell-nedd - (mynediad o ochr yr orsaf fysiau yn unig) (8yb – 6yh),

 

 

Ydyn. Ond dylech sicrhau eich bod yn cynnal pellter cymdeithasol wrth ymweld

Mae parciau ar agor ar hyn o bryd, gyda mesurau diogelwch Covid ar waith

 

Mae oriau agor diroedd yn isod. Sylwer bod swyddfa'r amlosgfa hefyd yn parhau ar gau i'r cyhoedd.

Diwrnod Amser (Gerddi)
dydd Llun

9.00yb - 5.00yp

dydd Mawrth 9.00yb - 5.00yp
dydd Mercher 9.00yb - 5.00yp
dydd Iau 9.00yb - 5.00yp
dydd Gwener 9.00yb - 4.30yp
dydd Sadwrn 9.00yb - 4.00yp
dydd Sul 11.00yb - 4.00yp
Amharu ar Wasanaethau'r Cyngor

Diweddariadau Cau Adeiladu, Sbwriel ac Ailgylchu, Gwasanaethau Cymdeithasol

Council Tax

Find out if you can get help paying your Council Tax

Gofal Cymdeithasol a Thai

Social care services - Coronavirus updates and advice

Births, Deaths, Marriages

Changes to registration of births, deaths and marriages

Travel and Transport

Latest updates on bus services