Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Coronavirus (COVID-19) live updates

 • Carcharu dyn am geisio hawlio grant Covid £25,000 drwy dwyll
  01 Ebrill, 14:41

  Cafodd dyn o Gastell-nedd ddedfryd o garchar yn gyfwerth â 24 mis dan glo yn Llys y Goron Abertawe ddydd Llun 28 Mawrth 2022 mewn cyswllt â chais twyllodrus i hawlio grant Covid o £25,000 oedd i fod i helpu busnesau i gadw’u pennau uwch y dŵr yn ystod y cyfnod clo.

 • Gwobrau Ymateb Covid y Maer – yr enillwyr
  25 Mawrth, 21:02

  Digwyddodd Gwobrau Ymateb i Covid Maer Castell-nedd Port Talbot ar dydd Iau Mawrth 24, yn harddwch bendigedig Orendy Parc Gwledig Margam.

 • Chwilio am enwebiadau ar gyfer Gwobrau Maer Castell-nedd Port Talbot Mewn Ymateb i Covid
  18 Chwefror, 13:55

  Mae Gwobrau Maer Castell-nedd Port Talbot Mewn Ymateb i Covid wedi cael eu lansio i gydnabod a gwobrwyo cyfraniadau eithriadol unigolion, grwpiau a sefydliadau yn ein cymuned yn ystod pandemig Covid-19.

 • Profi, Olrhain, Diogelu – Llenwi E-ffurflenni Covid
  01 Chwefror, 12:15

  Mae ein tîm Olrhain Cysylltiadau’n ymdrin â nifer fawr o achosion o Covid ar hyn o bryd, ac maen nhw’n cysylltu â phob person sy’n cael prawf cadarnhaol naill ai drwy roi galwad ffôn iddynt neu anfon neges destun.

 • Disgwyliad i ymlediad Omicron achosi mwy o aflonyddwch i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol
  12 Ionawr, 16:58

  Mae gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol cymunedol yng Nghastell-nedd Port Talbot ac Abertawe'n wynebu pwysau cynyddol wrth i bryderon dyfu ynghylch prinder staff.

 • Diweddariad Coronafeirws: i wasanaethau'r Cyngor
  03 Ionawr, 13:03

  Mae amrywiolyn omicron yn lledu ar frys ar draws Castell-nedd Port Talbot, a Chymru. Mae achosion a’r cyfraddau cadarnhaol ar eu huchaf ers i’r pandemig ddechrau.

 • Ymgyrch Tell Me More i gynnal digwyddiad holi ac ateb rhithwir y mis hwn
  03 Tachwedd, 12:23

  Mae grŵp ymgyrchu lleol yn cynnal digwyddiad sy'n ceisio darparu gwybodaeth am effaith Coronafeirws yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, a helpu i fynd i'r afael â phetruster brechu, yn enwedig ymhlith aelodau o’r cymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn yr ardal.

 • Darpariaeth Brofi Covid newydd i Bontardawe
  01 Tachwedd, 16:34

  Bydd uned brofi symudol yn gweithredu ym Mhontardawe cyn bo hir bob dydd Mercher a, Gwener rhwng 9am a 5pm.

 • Gwasanaethau bws uniongyrchrol I ganolfannau brechu torfol
  27 Hydref, 09:55

  Gwasanaeth bws AM DDIM o ganol trefi Castell-nedd a Phort Talbot i Ganolfan Brechu Torfol y Bae oddi ar Ffordd Fabian yn nawr rhedeg.