eLyfrau a eLyfrau Sain

Os ydych chi'n aelod o Lyfrgelloedd Castell-nedd Port Talbot, gallwch fenthyca eLyfrau, eCylchgronnau a eLyfrau Llafar o gysur eich cartref eich hun.

Ddim yn aelod o'r llyfrgell? Darganfyddwch sut i Ymuno â'r llyfrgell

eLyfrau a eLyfrau Llafar am ddim

Gyda'r amrywiaeth  orau o eGynnwys ers dechrau benthyca digidol, bydd BorrowBox yn darparu amrywiaeth ehangach o eLyfrau a eLyfrau Llafar nag erioed o'r blaen. Mae detholiad o deitlau poblogaidd rhyngwladol yn gyson yn ehangu i gynnig y cynnwys yr ydych chi ei eisiau.

Mae app BorrowBox yn ddeniadol, yn reddfol ac yn syml i weithredu a mwynhau, gyda phrofiad defnyddiwr uwch lle gallwch chi fynd i bob eLyfr a eLyfrau Llafar mewn un lle - un mewngofnodi, un safle.

eCylchgronnau, Comics a Nofelau Graffig

Mae eCylchgronau yn fersiynau electronig o gylchgronau. Rydym yn defnyddio darparwr o'r enw RBdigital ar gyfer eCylchgronau.

Mae cannoedd o brif deitlau cylchgronau ar gael i'w lawrlwytho ar eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol.

Sut i ddadlwytho eCylchgronnau, Comics a Nofelau Graffig

  • Creu cyfrif RBdigital gan ddefnyddio'ch cerdyn llyfrgell Castell-nedd Port Talbot. (os nad ydych chi'n aelod o'r llyfrgell, darganfyddwch sut i ymuno)
  • Mewngofnodi i'ch cyfrif ar gatalog RBdigital Castell-nedd Port Talbot.
  • Porwch y Cylchgronnau, Comics a Nofelau Graffig sydd ar gael.
  • Cliciwch ar y botwm 'ymadael' islaw'r clawr
  • Gallwch nawr darllen eCylchgronnau, Comics a Nofelau Graffig
  • Newydd: cyfarwyddiadau ymuno ar gyfer comics plant
  • RBdigital canllaw defnyddiwr

Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Hynafiaeth (archwiliwch hanes eich teulu)
  • ZipTales (Straeon rhyngweithiol i blant)
  • Prawf Theori - Ymarfer prawf theori gyrru'r DU