Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Eich Llyfrgell Ddigidol

Os ydych chi'n aelod o Lyfrgelloedd Castell-nedd Port Talbot, gallwch fenthyca ePapurau Newydd, eCylchgronnau ac eLyfrau ac eLyfrau Llafar o gysur eich cartref eich hun. Mae eich llyfrgell ddigidol hefyd yn cynnig mynediad am ddim i aelodau at adnoddau digidol eraill, fel Ancestry ar gyfer ymchwil hanes teulu, Driving Theory Pro i helpu i basio'ch prawf y tro cyntaf, Ziptales ar gyfer darllen plant a mwy.

Ddim yn aelod o'r llyfrgell? Darganfyddwch sut i Ymuno â'r llyfrgell

PressReader

Mae PressReader yn caniatáu mynediad at dros 7000 o bapurau newydd a chylchgronau digidol y DU a rhai rhyngwladol yn rhad ac am ddim, gan gynnwys cyfieithiadau ar unwaith mewn hyd at 18 o ieithoedd gwahanol ar gyfer y rhan fwyaf o erthyglau. Gellir defnyddio'r swyddogaeth sain i wrando ar nifer o erthyglau cylchgronau a phapurau newydd. Hefyd, mae hyd at 3 mis o ôl-rifynnau ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o gyhoeddiadau. Gallwch lawrlwytho cyhoeddiadau o unrhyw fan drwy ddefnyddio'r ap PressReader, neu ddarllen cyhoeddiadau ar wefan PressReader.

Gallwch darllen papurau newydd ar-lein neu eu lawrlwytho i'w darllen all-lein yn rhad ac am ddim am 30 diwrnod ar eich dyfais. Ar ôl 30 diwrnod, gallwch fewngofnodi eto gan ddefnyddio rhif eich carden aelodaeth llyfrgell. Gallwch ailactifadu'r gwasanaeth cynifer o weithiau ag y dymunwch i ddarllen cyhoeddiadau ar-lein, unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais.

Cofrestwch i PressReader

Pori eCylchgronnau

Cyrchwch dros 3,300 o e-gylchgronau o Overdrive trwy'r ap Libby. Mae'r holl gylchgronau ar gael ar sail ddesg dalu hollol ddiderfyn, felly nid oes ciwiau a dim aros.

I'r rhai nad ydyn nhw wedi rhoi cynnig ar ap Libby eto, y cyfan sydd angen i chi ddechrau arni yw rhif eich cerdyn llyfrgell a'ch rhif PIN. Mae ap Libby yn hawdd ei ddefnyddio a bydd yn eich tywys trwy'r broses sefydlu ac yn eich cysylltu â'ch llyfrgell mewn ychydig funudau yn unig. Gallwch ddod o hyd i gefnogaeth mewn-app, neu ymweld â'r safle cymorth neu Academi Libby yn yr ap i gael cymorth.

Pori eCylchgronnau

eLyfrau a eLyfrau Llafar am ddim

Gyda'r amrywiaeth  orau o eGynnwys ers dechrau benthyca digidol, bydd BorrowBox yn darparu amrywiaeth ehangach o eLyfrau a eLyfrau Llafar nag erioed o'r blaen. Mae detholiad o deitlau poblogaidd rhyngwladol yn gyson yn ehangu i gynnig y cynnwys yr ydych chi ei eisiau.

Mae app BorrowBox yn ddeniadol, yn reddfol ac yn syml i weithredu a mwynhau, gyda phrofiad defnyddiwr uwch lle gallwch chi fynd i bob eLyfr a eLyfrau Llafar mewn un lle - un mewngofnodi, un safle.

Pori eLyfrau a eLyfrau llafar

Ancestry Ancesty Library Edition

Mae ‘Ancestry Libraray Edition’ yn costio ddim i'w ddefnyddio mewn unrhyw lyfrgell CNPT. Mewngofnodwch gyda'ch rhif cerdyn a'ch cod pin, a chliciwch ar y linc.

Archwiliwch eich hanes teulu gydag Ancestry.

  • 820 miliwn o gofnodion teulu chwiliadwy yn y DU
  • Cyfrifiadau Cymru, Lloegr a'r Alban o 1841 i 1901
  • Cofnodion Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau Cymru a Lloegr o 1837 i 2005.

Theory Test Pro

Mae Theory Test Pro yn efelychiad realistig iawn o brawf theori gyrru'r Deyrnas Unedig. Mae'n cynnwys banc o gwestiynau swyddogol i ymarfer ar gyfer y prawf, clipiau fideo i'ch helpu i adnabod peryglon a fersiwn ar-lein o Reolau'r Ffordd Fawr. Defnyddir yr holl ddeunydd dan drwydded yr Asiantaeth Safonau Gyrru, sef y bobl sy'n gosod y prawf.

Os ydych yn aelod o lyfrgelloedd Castell-nedd Port Talbot, gallwch fewngofnodi trwy ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell

Mwy o adnoddau digidol

Mae llyfrgelloedd Castell-nedd Port Talbot yn cynnig ystod o wasanaethau cyfeirio ar-lein i chi eu defnyddio. Cewch fynediad i unrhyw un o'r gwasanaethau hyn o unrhyw gyfrifiadur llyfrgell ac mae modd cael mynediad i rai gartref neu yn y gwaith. I gael gwybodaeth am fynediad, gweler isod.

Edrych am awdur newydd?

Who Else Writes Like

Edrych am awdur newydd?

Os ydych am roi cynnig i awdur gwahanol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau, defnyddiwch ‘Who Else Writes Like…?’ a fydd yn argymell awduron yn seiliedig ar bwy ydych yn hoffi darllen.

Os ydych yn aelod o lyfrgell yng Nghymru, gallwch fewngofnodi drwy ddefnyddio eich rhif cerdyn llyfrgell ar dudalen mewngofnodi Who Else Writes Like.

Who Else Writes Like...?

 Who Next?

Defnyddiwch Who Next…? i helpu plant ddod o hyd i awduron newydd ac ehangu ar y nifer o awduron y maent yn ei fwynhau.

Gall yr offeryn yn cael ei ddefnyddio i arwain plant sydd eisoes wedi mwynhau storïau gan un awdur i ddod o hyd i bobl eraill sy’n ysgrifennu mewn ffordd debyg.

Os ydych yn aelod o lyfrgell Gymreig, gallwch fewngofnodi trwy ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell ar dudalen mewngofnodi Who Next.

Who Next...?

Access to Research

Mynediad am ddim i gyfnodolion academaidd ar-lein gan gyfrifiadur personol yn un o'n llyfrgelloedd Gwybodaeth fanwl ar bynciau gan gynnwys: celf, pensaernïaeth, busnes, peirianneg, hanes, ieithoedd, gwleidyddiaeth, athroniaeth, mathemateg a'r gwyddorau.

Access to Research logo

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig ystod eang o adnoddau ar-lein rhad ac am ddim. I gael mynediad i rain o bell, defnyddiwch eich tocyn darllenydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru. I ymaelodi, llenwch y ffurflen gofrestru ar-lein

Adnoddau Ar-lein Llyfrgell Genedlaethol Cymru