Dyddiad Tymor Ysgol 2021-2022

Blwyddyn Academaidd 2021-2022
Tymor

Dechrau'r Tymor Gwyliau Hanner Tymor Diwedd Tymor Diwrnodau
Dechrau Diwedd
Hydref 2021 Dydd Iau 
2 Medi
Dydd Llun
25 Hydref 
Dydd Gwener
29 Hydref
Dydd Gwener
17 Rhagfyr 
72
Gwanwyn 2022 Dydd Mawrth
4 Ionawr
Dydd Llun
21 Chwefror
Dydd Gwener
25 Chwefror

Dydd Gwener 
8 Ebrill

64
Haf 2022 Dydd Llun
25 Ebrill
Dydd Llun
30 Mai
Dydd Gwener
3 Mehefin
Dydd Gwener
22 Gorffennaf

59

Cyfanswm

195

Bydd ysgolion ar gau i disgyblion am diwrnodau hyfforddiant mewn swydd/Paratoi Staff am pump diwrnod rhwng Dydd Iau 2 ail Medi 2021 a Dydd Gwener 22 Gorffennaf  2022.

 Gwyliau Banc

  • Dydd Gwener y Groglith, 15 Ebrill 2022
  • Dydd Llun y Pasg, 18 Ebrill 2022
  • Diwrnod Mai, 2 Mai 2022
  • Gwyl Banc Gwanwyn, 30 Mai 2022