Cyngor Darllen a Llyfrau

Cyngor ar Ddarllen a Llyfrau i Rieni a Gofalwyr

0-3 oed

 • Mwynhewch rannu llyfr gyda’ch plentyn, gan siarad am y lluniau.
 • Gwrandewch ar sut mae eich baban yn ymateb ac ymatebwch iddo.
 • I blentyn ifanc, mae darllen yn golygu amser am 'gwtsh'.
 • Defnyddiwch lyfrau bwrdd caled neu ar gyfer babanod lyfrau clwt.
 • Gadewch i’ch baban drin a thrafod y llyfr a hyd yn oed ei flasu.
 • Dewch o hyd i lyfrau rydych chi’n eu mwynhau hefyd, gan y byddwch yn eu darllen drosodd a throsodd!

4 +

 • Mae plant yn dilyn eich arweiniad – os ydynt yn ein gweld yn darllen papur, cylchgrawn, llyfr, byddant yn ei weld fel rhywbeth pleserus i’w wneud ac yn gwneud yr un peth. Cyhyd â bod eich plentyn yn darllen - Gwych! Nid oes rhaid iddo fod yn 'Waith Cyfan gan Shakespeare'.
 • Gall plentyn gymryd amser i ganfod llyfr mae’n ei hoffi. Mae llyfrau ffeithiol am hoff chwaraeon neu ddiddordebau'r un mor werthfawr â llyfrau ffuglen.
 • Archwilio’r llyfrgell – mae’n awyrgylch anfygythiol iddynt archwilio llyfrau y mae ganddynt ddiddordeb ynddynt.
 • Efallai bod problem ddarllen gan eich plentyn, felly byddwch yn ystyrlon oherwydd does neb yn hoffi gwneud rhywbeth anodd a rhwystredig.
 • Mae llyfrau llafar yn wych i blant o bob oed. Maent yn helpu plant i fwynhau straeon gan arwain yn y pen draw at ofyn i ddarllen y testun hefyd.

Am wybod mwy?

http://www.bookstart.org.uk/
http://www.literacytrust.org.uk/talk_to_your_baby
http://www.supernanny.co.uk/Advice/-/Learning-and-Education.aspx
http://www.netmums.com/
http://www.readingzone.com/home.php
http://cherishedbyme.com/2011/02/parenting-tips-encouraging-children-to-read/