Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Plant (4-11)

Clwb Lego

Mae ein Clwb Lego yn berffaith ar gyfer annog plant i fod yn greadugol ac i gymdeithasu yn y llyfrgell. Fel arfer, mae ein Clwb Lego yn rhedeg yn ystod gwyliau ysgol. Mae'r amseroedd a dyddiadau ar gael ar ein ardal digwyddiadau ein tudalen Facebook ac ar ein gwefan.

O dan y cyfyngiadau cyfredol, mae Clwb Lego yn digwydd yn ystod gwyliau'r ysgol ar y dudalen Facebook

Lego logo Toys built out of Lego

Ziptales!

Gwneud darllen yn hwyl!

500+ o straeon a gweithgareddau rhyngweithiol i blant. Trosleisio ac animeiddio atyniadol, a chwisiau darllen a deal.

Clicwch ar y logo, neu ewchi www.ziptales.co.uk/library a chlicio ar y logo ar gyfer Llyfrgelloedd Castell-nedd Port Talbot

Ziptales logo

 

 

Reading and enrichment