Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Disgyblion Ysgol Gynradd - Gwasanaeth Galw'n Ôl i Rhieni

Diben y gwasanaeth hwn yw cefnogi rhieni i gefnogi lles emosiynol eu plant yn ystod y cyfnod hwn. Gallai'r pethau yr hoffech eu trafod am eich plentyn gynnwys:

  • eu lles emosiynol cyffredinol ar hyn o bryd
  • sut maen nhw'n ymdopi â phellter cymdeithasol a diffyg cyswllt gyda theulu a ffrindiau
  • pryderon teuluol
  • pryderon ynghylch gwaith ysgol/dychwelyd i'r ysgol
  • teimladau o bryder

Byddwch yn siarad â Chynghorydd yn yr Ysgol a fydd yn gallu eich tywys i gefnogi lles emosiynol eich plentyn.

Byddwch yn cael cynnig ymgynghoriad ffôn cychwynnol o 30 munud, yn dibynnu arnoch chi ac anghenion eich plentyn, a dilyniant posibl o ymgynghoriad ffôn 30 munud arall yn ddiweddarach.

Bydd rhain o ddydd Llun i ddydd Gwener o fewn oriau gwaith safonol. Os hoffech gael mynediad i'r gwasanaeth, llenwch y ffurflen ganlynol: