Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Datganiad o Gyfrifon 2019-2020

Lawrlwytho

 • Heddlu De Cymru - Archwilio Cyfrifon 2019-20 (PDF 108 KB)

  m.Id: 24662
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Heddlu De Cymru - Archwilio Cyfrifon 2019-20
  mSize: 108 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/13896/heddlu-de-cymru-archwilio-cyfrifon-2019-20.pdf

 • Datganiad Cyfrifon CBSCNPT 2019/2020 (PDF 1.13 MB)

  m.Id: 25399
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Datganiad Cyfrifon CBSCNPT 2019/2020
  mSize: 1.13 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/14276/npt-statement-of-accounts-2019-2020.pdf

 • Ffurflen Flynyddol - Amlosgfa Margam 2019/2020 (PDF 562 KB)

  m.Id: 25397
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurflen Flynyddol - Amlosgfa Margam 2019/2020
  mSize: 562 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/14274/margam-crematorium-annual-return-2019-2020.pdf

 • Cwblhau Archwiliad - NPT ac Amlosgfa Margam (PDF 130 KB)

  m.Id: 25400
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cwblhau Archwiliad - NPT ac Amlosgfa Margam
  mSize: 130 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/14278/completion-of-audit-notice-npt-margam-crematorium-welsh.pdf

 • Datganiad Llywodraethu Blynyddol (PDF 1.03 MB)

  m.Id: 25402
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Datganiad Llywodraethu Blynyddol
  mSize: 1.03 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/14280/annual-governance-statement.pdf

 • Adendwm i'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol (COVID-19) (PDF 514 KB)

  m.Id: 25404
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adendwm i'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol (COVID-19)
  mSize: 514 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/14282/annual-governance-statement-addendum-covid-19.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

Datganiad o Gyfrifon Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) ar gyfer 2019-20

Mae rheoliad 10(1) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'u diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddog Ariannol Cyfrifol Cyd-bwyllgor Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) lofnodi a dyddio'r datganiad o gyfrifon, ac ardystio ei fod yn cyflwyno darlun gwir a theg o sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn y mae'n berthnasol iddi, ac o incwm a gwariant y corff hwnnw am y flwyddyn honno. Roedd y Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i hyn gael ei gwblhau erbyn 15 Mehefin 2020.

Nid yw'r Swyddog Ariannol Cyfrifol wedi llofnodi nac ardystio'r cyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020. O ganlyniad i argyfwng COVID-19, mae'r Cyd-bwyllgor wedi dargyfeirio adnoddau i wasanaethau eraill ac nid yw'r datganiad o gyfrifon wedi'i baratoi eto. Caiff y datganiad o gyfrifon ei baratoi, a bydd y Swyddog Ariannol Cyfrifol yn ei lofnodi a'i ardystio pan fydd pwysau uniongyrchol argyfwng
COVID-19 wedi lleddfu.