Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Mae'r cyngor wedi llunio Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn unol â gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010.

Mae'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol (CCS) yn dangos ein hymrwymiad i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus o safon sy'n diwallu anghenion a dyheadau holl ddinasyddion Castell-nedd Port Talbot.

Wrth lunio'r CCS, rydym wedi ystyried data a gasglwyd o amrywiaeth o ffynonellau, o ymchwil genedlaethol i arolygon lleol a gwybodaeth am wasanaethau i weithgareddau cynnwys y cyhoedd. Rydym hefyd wedi adeiladu ar y gwaith sydd eisoes wedi'i wneud i ddatblygu'r agenda gydraddoldeb yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Nid diwedd y broses yw cyhoeddi'r CCS, ond y dechrau yn unig! Rydym yn croesawu barn a sylwadau pobl drwy gydol oes y CCS a byddwn yn eu hystyried, ynghyd â'r rhai a dderbynnir drwy weithgareddau ymgysylltu eraill, wrth adolygu'r amcanion ac yn ystod adolygiad ffurfiol y CCS.

Os oes angen copi caled arnoch neu os hoffech dderbyn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol     mewn fformat arall, ffoniwch y Tîm Strategaeth Gorfforaethol ar 01639 763010 neu e-bostiwch corporate.strategy@npt.gov.uk

 

LLAWRLLWYTHIO
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf CCS Adroddiad Blynyddol 2018-2019
966 KB
pdf Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2015-2019
620 KB
pdf CCS Adroddiad Blynyddol 2016-2017
491 KB
pdf CCS Adroddiad Blynyddol 2017-2018
538 KB
pdf CCS Adroddiad Blynyddol 2015-2016
568 KB
pdf CCS 2020-2024 Camau Gweithredu
416 KB
pdf Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020 2024
750 KB
pdf CCS- Adroddiad Blynyddol 2019-2020
920 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete