Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cynllun cydraddoldeb strategol

Ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol diwygiedig, datblygedig yn unol â gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010, yn dangos ein hymrwymiad i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus o safon sy'n diwallu anghenion a dyheadau holl ddinasyddion Castell-nedd Port Talbot.

Wrth lunio'r CCS, rydym wedi ystyried data a gasglwyd o amrywiaeth o ffynonellau, o ymchwil genedlaethol i arolygon lleol a gwybodaeth am wasanaethau i weithgareddau cynnwys y cyhoedd. Rydym hefyd wedi adeiladu ar y gwaith sydd eisoes wedi'i wneud i ddatblygu'r agenda gydraddoldeb yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Nid diwedd y broses yw cyhoeddi'r CCS, ond y dechrau yn unig! Rydym yn croesawu barn a sylwadau pobl drwy gydol oes y CCS a byddwn yn eu hystyried, ynghyd â'r rhai a dderbynnir drwy weithgareddau ymgysylltu eraill, wrth adolygu'r ein amcanion cydraddoldeb ac camau gweithredu mewn cysylltiad.

Os oes angen copi caled arnoch neu os hoffech dderbyn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol  mewn fformat arall, ffoniwch y Tîm Polisi Gorfforaethol ar 01639 763010 neu e-bostiwch policy@npt.gov.uk

Llawrlwythio

 • Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 - Adroddiad Blynyddol 2021-2022 (DOCX 100 KB)

  m.Id: 34644
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 - Adroddiad Blynyddol 2021-2022
  mSize: 100 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/18325/sep-annual-report-2021-2022-cymraeg.docx

 • CCS 2020-2024 Camau Gweithredu (PDF 416 KB)

  m.Id: 27400
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: CCS 2020-2024 Camau Gweithredu
  mSize: 416 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/15223/ccs-2020-2024-camau-gweithredu.pdf

 • Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020 2024 (PDF 750 KB)

  m.Id: 25663
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020 2024
  mSize: 750 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/15488/cynllun-cydraddoldeb-strategol-2020-2024.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

CCS ac Adroddiadau Blaenorol

Llawrlwythio

 • Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2015-2019 (PDF 620 KB)

  m.Id: 18307
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2015-2019
  mSize: 620 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/12779/cynllun-cydraddoldeb-strategol-2015-2019-estyniad-2020.pdf

 • CCS Adroddiad Blynyddol 2015-2016 (PDF 568 KB)

  m.Id: 14056
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: CCS Adroddiad Blynyddol 2015-2016
  mSize: 568 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/7514/ccs_adroddiad_blynyddol_20152016.pdf

 • CCS Adroddiad Blynyddol 2016-2017 (PDF 491 KB)

  m.Id: 18309
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: CCS Adroddiad Blynyddol 2016-2017
  mSize: 491 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/10822/ccs-adroddiad-blynyddol-2016-2017.pdf

 • CCS Adroddiad Blynyddol 2017-2018 (PDF 538 KB)

  m.Id: 18303
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: CCS Adroddiad Blynyddol 2017-2018
  mSize: 538 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/10816/ccs-adroddiad-blynyddol-2017-2018.pdf

 • CCS Adroddiad Blynyddol 2018-2019 (PDF 1.10 MB)

  m.Id: 22205
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: CCS Adroddiad Blynyddol 2018-2019
  mSize: 1.10 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/12933/september-annual-report-1819-delivery-programme.pdf

 • CCS- Adroddiad Blynyddol 2019-2020 (PDF 920 KB)

  m.Id: 28168
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: CCS- Adroddiad Blynyddol 2019-2020
  mSize: 920 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/15490/ccs-adroddaid-blynyddol-2019-2020.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete