Llifogydd Ddiweddar

Llythyr gan Weinidog i aelwydydd a ddioddef gan y llifogydd ddiweddar

Gweler isod y ddogfen gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths AC sydd wedi ysgrifennu i aelywdydd a dioddef gan y llifogydd ddiweddar yn ystod mis Chwefror.

Mae'r llythyr yn tynnu sylw at y cymorth ariannol ac ymarferol ar gael i'r rhai hynny sydd ei angen. Tra bod gwaith atgyweirio yn gallu bod yn fwy heriol, mae’n rhoi sicrwydd i breswylwyr ein bod yn benderfynol y dylai barhau er mwyn helpu i amddiffyn ein cymunedau.  

LLAWRLLWYTHIO
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf MEERA Llythyr at aelwydydd a ddioddef effeithiau'r llifogydd
377 KB