Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Blaenoriaethau a Pherfformiad

Cynllun Corfforaethol 2021-2023

Mae’r cynllun hwn yn nodi ein blaenoriaethau allweddol ar gyfer gwella er mwyn cyflawni ein Hamcanion Lles

Cynllun Corfforaethol 2019-2022

Mae’r cynllun hwn yn nodi ein blaenoriaethau allweddol ar gyfer gwella er mwyn cyflawni ein Hamcanion Lles

Cynllun Corfforaethol 2018-2022

Mae'r cynllun hwn yn nodi ein blaenoriaethau allweddol ar gyfer gwella dros y pum mlynedd nesaf

Cynllun Corfforaethol 2017-2022

Mae'r cynllun hwn yn nodi ein blaenoriaethau allweddol ar gyfer gwella dros y pum mlynedd nesaf

Cynllun Gwella Corfforaethol 2016-2019

Mae'r cynllun hwn yn nodi ein blaenoriaethau allweddol ar gyfer gwelliant dros y tair blynedd nesaf

Gwaith Asesiad Archwilio Cymru

Beth mae ein rheoleiddiwr wedi dweud