Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Dogfen

Strategaeth dadgarboneiddio ac ynni adnewyddadwy

Ar 30 Ebrill 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod argyfwng o ran yr hinsawdd. Yng Nghymru, tynnodd y cyhoeddiad hwnnw sylw at faint ac arwyddocâd y dystiolaeth ddiweddaraf ynghylch y newid yn yr hinsawdd.

Yng Nghyngor Castell-nedd Port Talbot, rydym yn cydnabod bod argyfwng hinsawdd.

Mae dibyniaeth ar ynni budr yn bygwth ein ffordd o fyw. Oni bai ein bod yn ymateb, bydd pawb yng Nghyngor Castell-nedd Port Talbot ac ar draws y byd yn teimlo'r effaith. Mae'r cyngor yn benderfynol o ymateb gydag ymrwymiad a chyflymdra. Felly, mae'r strategaeth DARE (Datgarboneiddio ac Ynni Adnewyddadwy) hon yn cynrychioli ein hymateb cytbwys i'r heriau a wynebwn.

Rydym am i Gastell-nedd Port Talbot fod wrth wraidd newid cadarnhaol. Mae'r pwyslais ar weithredu, a hoffem weithio â phartneriaid i gyflymu'r newid sy'n ofynnol. Rydym am i bobl Castell-nedd Port Talbot ymrwymo i DARE gyda ni.

Lawrlwytho

 • DARE - Strategaeth Datgarboneiddio Ac Ynni Adnewyddadwy Castell Nedd Port Talbot - CRYNODEB (PDF 4.76 MB)

  m.Id: 30527
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: DARE - Strategaeth Datgarboneiddio Ac Ynni Adnewyddadwy Castell Nedd Port Talbot - CRYNODEB
  mSize: 4.76 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/16357/dare-strategaeth-datgarboneiddio-ac-ynni-adnewyddadwy-castell-nedd-port-talbot.pdf

 • Strategaeth Dadgarboneiddio ac Ynni Adnewyddadwy (PDF 3.20 MB)

  m.Id: 23523
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Strategaeth Dadgarboneiddio ac Ynni Adnewyddadwy
  mSize: 3.20 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/13545/final-welsh-dare-strategy.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete