Bydd codi tâl am sachau gwyrdd yn cynyddu tipio anghyfreithlon?

Disgwyliwn i breswylydd Castell-nedd Port Talbot waredu eu gwastraff yn y modd cywir.   Mae hyn naill ai trwy ddefnyddio'r gwasanaeth casglu ymyl y ffordd, canolfannau ailgylchu neu gompostio cartref.   O newidiadau blaenorol mewn gwasanaethau, ac yn unol â chynghorau eraill sydd bellach yn gweithredu math o dâl am wastraff gardd, nid ydym yn disgwyl cynnydd mewn tipio anghyfreithlon.   

Mae gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot y tîm gorfodi mwyaf rhagweithiol a llwyddiannus yng Nghymru a bydd yn parhau i fonitro lefelau tipio anghyfreithlon ar draws Castell-nedd Port Talbot ac yn gorfodi lle bo angen.