Pam mae'n rhaid i mi dalu am fagiau ychwanegol? Onid yw hyn wedi'i gynnwys yn fy nhreth gyngor?

Hyd yma, mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi casglu gwastraff gardd heb unrhyw dâl i'r trigolion. Rydym yn gallu gwneud hyn gan fod casglu gwastraff gardd yn wasanaeth anstatudol ac felly nid oes unrhyw ofyniad cyfreithiol i'w gasglu.  Mae'r tâl hwn yn cyfrannu at ymdrin â'r gost y gwasanaeth.

Mae'r Cynulliad Cenedlaethol yn argymell y dylai codi tâl am wastraff gardd fod yn rhesymol a chael ei gasglu unwaith bob pythefnos. Yn unol â hyn, rydym wedi ceisio cadw'r tâl mor isel â phosibl i leihau'r effaith ar y preswylwyr drwy godi tâl o £1 am fagiau ychwanegol ac nid am gasgliadau.