Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Blaenraglen Waith

Oherwydd COVID-19, cynhelir cyfarfodydd y cyngor o bell. Gweler y calendr cyfarfodydd am fanylion pellach ynghylch y rhai hynny sy'n digwydd neu'r rhai hynny sydd wedi'u canslo. Caiff manylion eu diweddaru'n rheolaidd, felly cadwch lygad am yr wybodaeth ddiweddaraf.

Mae gan y cyngor raglen waith sy'n rhestru'r cyfarfodydd sydd ar ddod a gynhelir o bell drwy Microsoft Teams. Gellir dod o hyd i'r rhaglen waith hon ar waelod y dudalen hon.

Os hoffech chi gymryd rhan yn unrhyw un o'r cyfarfodydd o bell sydd ar ddod, e-bostiwch dîm y Gwasanaethau Democrataidd, a fydd yn gallu rhoi cyfarwyddyd i chi ar sut i ymuno â chyfarfod penodol.