Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Oriel

Plant a phobl ifanc yn mynd ati i ddylunio deunyddiau ymwybyddiaeth o Ofalwyr Ifanc. Buon nhw'n helpu i ddylunio'r posteri, y llyfrnodau a’r taflenni sydd i'w gweld ar y wefan hon ac wedi cael eu dosbarthu i ysgolion yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Da i ddim! Fe wnaethon ni ymgynghori â phobl ifanc ynghylch Strategaeth Gofalwyr Ifanc CNPT a chawson nhw gyfle i leisio'u barn. Ar ôl gweithio'n galed i sicrhau bod y strategaeth yn hawdd ei defnyddio gan blant a phobl ifanc, cawson ni fwynhau chwarae Nerf Wars!