Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Beth yw Hawliau Plant?

Hawliau Plant yw rhestr o'r holl hawliau sydd gan BOB plentyn a pherson ifanc yn y Byd
.Mae hawliau plant yn golygu parchu ac amddiffyn hawliau plant a phobl ifanc.

Pam mae angen i mi wybod am fy hawliau?

Mae'n bwysig deall bod hawliau gen ti er mwyn i ti gael y pethau yma:

  • Bod yn ddiogel a chael dy amddiffyn
  • Peidio â dioddef camwahaniaethu
  • Cael popeth rwyt ti angen i oroesi a datblygu
  • Gallu rhoi dy farn a chael gwrandawiad