Ciosg Gwerthianau

Traeth Aberafan, Port Talbot, SA12 7PH

Gwybodaeth

Prydles am y Ciosg Gwerthianau pen gorllewinol Traeth Aberafan er mwyn gwerthu lluniaeth, byrbrydau oer, hufen iâ a nwyddau/teganau traeth, am gyfnod cychwynol o 10 mlynedd gyda opsiwn i ymestyn y prydles am 10 mlynedd ychwanegol.

Mae cyfle hefyd i adeiladu estyniad gwydr/ysgafn ar gyfer eistedd dan do ac i werthu dewis o byrbrydau poeth yn amodol ar sicrhau gytsyniad cynllunio.

Llety

  • AMG 19m2 (tua 204.44ft2)
  • Arwynebedd y safle 28m2 (tua 301.36ft2)
Lawrlwytho
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Ciosg Traeth Aberafan
143 KB
Rhaid cyflwyno’r tendrau erbyn 12.00 y prynhawn ar Ddyd Gwener Mehefin 26ain 2020.    Gallwch anfon y tendrau yn y post i Canolfan Ddinesig Port Talbot, Port Talbot SA13 1PJ neu cyflwynwch wrth law i Ganolfan Ddinesig Port Talbot ar Ddydd Gwener Mehefin 26ain rhwng 9.00yb & 11.30yp (nid yw’r opsiwn yma ar gael unrhywbryd arall oherwydd sefyllfa’r Covid-19)
Michael Jones
01639 686694 01639 686694 voice +441639686694