Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cwrs Golff Antur - Ar Lan Môr Aberafan

Cwrs Golff Antur

Gwahoddir Tendrau Prydlesu A Gweithredu’r Cwrs Golff Antur Ar Lan Môr Aberafan

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ddarpar weithredwr dendro am brydles 10 mlynedd i weithredu
cwrs golff antur ar lan Môr Aberafan, Port Talbot.

I gynnwys:

  • Cwrs golf antur bach â 12 twll
  • Ciosg gweini ategol i werthu lluniaeth poeth ac oer i’w fwyta/yfed ar y safle i ddefnyddwyr y cwrs golf.

Dylid cyflwyno mynegiannau o ddiddordeb erbyn: 14.30 9 Rhagfyr 2021

Mae'r awdurdod yn defnyddio eDendro Cymru i gynnal y broses gaffael hon.

I gyrchu'r ddogfennaeth dendro, dilynwch y camau canlynol:

  • Cofrestrwch eich sefydliad ar borth eDendro Cymru
  • Chwiliwch am itt_90009
  • Cliciwch y botwm 'Mynegi diddordeb' ar ochr dde'r sgrîn Bydd hwn yn mynd â chi i'ch tudalen 'My ITT Pages'
  • Cliciwch ar y gwahoddiad i dendro i gyrchu cynnwys ac atodiadau

Os oes gennych unrhyw broblemau wrth weld eich gwahoddiad i dendro, e-bostiwch m.c.anderson@npt.gov.uk Sylwer y dylid cyflwyno pob ymholiad sy'n ymwneud â'r cyfle tendro hwn drwy gyfleuster negeseuon eDendro Cymru.