Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd

Prif ddiben y cynllun hwn yw helpu defnyddwyr i wneud dewisiadau gwybodus am y safleoedd lle maent yn bwyta allan ac y maent yn prynu bwyd , a, thrwy hyn, annog busnesau i wella safonau hylendid.

Mae cwmpas y cynllun yn ymestyn i sefydliadau sy'n cyflenwi bwyd yn uniongyrchol i ddefnyddwyr. Mae hyn yn cynnwys bwytai, caffis , siopau cludfwyd , siopau brechdanau a lleoedd eraill y mae pobl yn bwyta bwyd a baratowyd y tu allan i'r cartref , yn ogystal ag adwerthwyr bwyd.

Chwiliwch am Graddfeydd Hylendid Bwyd

Trosolwg

Downloads

 • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd 2016 (PDF 1.31 MB)

  m.Id: 10741
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd 2016
  mSize: 1.31 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/4620/ehts_food_rating_scheme_2016_new.pdf

 • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd ar gyfer Defnyddwyr (PDF 274 KB)

  m.Id: 10742
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd ar gyfer Defnyddwyr
  mSize: 274 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/4621/ehts_fhrs_forconsumerswales.pdf

 • CSHB - Mesurau i Amddiffyn Fusnesau (PDF 95 KB)

  m.Id: 10091
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: CSHB - Mesurau i Amddiffyn Fusnesau
  mSize: 95 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/3970/ehts_fhrs_safeguards.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

Ffurflenni

Downloads

 • Apêl FHRS- Ffurflen Rating (DOC 234 KB)

  m.Id: 10092
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Apêl FHRS- Ffurflen Rating
  mSize: 234 KB
  mType: doc
  m.Url: /media/3971/ehts_fhrs_appealformwales.doc

 • CSHB - Hawl i Ymateb (DOC 213 KB)

  m.Id: 10093
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: CSHB - Hawl i Ymateb
  mSize: 213 KB
  mType: doc
  m.Url: /media/3972/ehts_fhrs_righttoreplyform.doc

 • Ffurflen ar gyfer Cais am Arolygiad Ailsgorio (DOCX 154 KB)

  m.Id: 32836
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurflen ar gyfer Cais am Arolygiad Ailsgorio
  mSize: 154 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/17897/form-for-requesting-a-re-rating-e3b-2022.docx

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

CSHB- Ffurflen am Cais I gyhoeddi’r sgor yn gynnar

Dychwelwch y ffurflen hon i:

Cyfarwyddiadau i SA11 2GG
Tîm Bwyd a Amddifya Iechyd
Y Ceiau
Ffordd Brunel
Llansawel
Castell-nedd SA11 2GG pref