Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd

Prif ddiben y cynllun hwn yw helpu defnyddwyr i wneud dewisiadau gwybodus am y safleoedd lle maent yn bwyta allan ac y maent yn prynu bwyd , a, thrwy hyn, annog busnesau i wella safonau hylendid.

Mae cwmpas y cynllun yn ymestyn i sefydliadau sy'n cyflenwi bwyd yn uniongyrchol i ddefnyddwyr. Mae hyn yn cynnwys bwytai, caffis , siopau cludfwyd , siopau brechdanau a lleoedd eraill y mae pobl yn bwyta bwyd a baratowyd y tu allan i'r cartref , yn ogystal ag adwerthwyr bwyd.

Lawrlwytho
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd 2016
1.31 MB
pdf Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd ar gyfer Defnyddwyr
274 KB
pdf CSHB - Mesurau i Amddiffyn Fusnesau
95 KB
doc Apêl FHRS- Ffurflen Rating
234 KB
doc CSHB - Hawl i Ymateb
213 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete