Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd

Prif ddiben y cynllun hwn yw helpu defnyddwyr i wneud dewisiadau gwybodus am y safleoedd lle maent yn bwyta allan ac y maent yn prynu bwyd , a, thrwy hyn, annog busnesau i wella safonau hylendid.

Mae cwmpas y cynllun yn ymestyn i sefydliadau sy'n cyflenwi bwyd yn uniongyrchol i ddefnyddwyr. Mae hyn yn cynnwys bwytai, caffis , siopau cludfwyd , siopau brechdanau a lleoedd eraill y mae pobl yn bwyta bwyd a baratowyd y tu allan i'r cartref , yn ogystal ag adwerthwyr bwyd.

Chwiliwch am Graddfeydd Hylendid Bwyd

Lawrlwytho

  • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd 2016 (PDF 1.31 MB)
  • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd ar gyfer Defnyddwyr (PDF 274 KB)
  • CSHB - Mesurau i Amddiffyn Fusnesau (PDF 95 KB)
  • Apêl FHRS- Ffurflen Rating (DOC 234 KB)
  • CSHB - Hawl i Ymateb (DOC 213 KB)
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete