Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Wyddoch chi y gallech fod yn well eich byd mewn gwaith?

Ydych chi'n ansicr ynghylch sut bydd dechrau gweithio neu gynyddu neu leihau eich oriau gwaith yn effeithio ar incwm eich aelwyd?

Cymerwch gip ar ein poster sy'n rhoi rhai enghreifftiau i chi o faint yn well eich byd y gallech chi fod.

 • Poster (JPG 685 KB)

  m.Id: 24598
  m.ContentType.Alias: nptImage
  mTitle: Poster
  mSize: 685 KB
  mType: jpg
  m.Url: /media/13851/boc-4-scenarios-poster-welsh.jpg

Drwy ddefnyddio cyfrifiannell buddion ar-lein, sydd ar gael yma.  Gallwch ddarganfod faint yn well eich byd y gallech chi fod pe baech yn gweithio.

Fel arall, os oes angen cefnogaeth arnoch chi gyda hyn, neu os yw'n well gennych siarad â rhywun dros y ffôn neu'n bersonol, cysylltwch â'r tîm