Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gwylio Cyfarfodydd Cyngor o Bell

Gallwch wylio cyfarfodydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot ar lein bellach, gan ddefnyddio technoleg cynadledda fideo.

Cyfarfodydd blaenorol

Ar ôl i gyfarfodydd ddod i ben, cânt eu cyhoeddi a byddant ar gael i’w gwylio ar y dudalen hon.

Cyfarfodydd byw

I wylio cyfarfodydd y dyfodol yn fyw drwy gyfrwng Microsoft Teams, bydd angen i chi gofrestru ymlaen llaw i fod yn rhan o’r oriel gyhoeddus rithiol, drwy e-bostio democratic.services@npt.gov.uk, erbyn 12 hanner dydd y diwrnod cyn y cyfarfod. Cewch fanylion ynghylch sut i ymuno yn yr ymateb. Gellir dod o hyd i ddyddiadau ac amseroedd cyfarfodydd i ddod yma

Archif

Rhai Byrddau Cabinet a Pwyllgorau Craffu wedi newid enwau ym Mai 2022. Gwelwch yr hen recordiadau isod.