Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cynnig Gofal Plant CNPT

Mae Cynnig Gofal Plant Cymru yn darparu hyd at 30 awr yr wythnos o ofal plant ac addysg gynnar sy’n cael ei ariannu gan y llywodraeth ar gyfer rhieni cymwys sy’n gweithio ac sydd â phlant 3-4 oed, hyd at 48 wythnos y flwyddyn. 

Mae’r cynnig ar gael i blant o’r tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd tan y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn bedair oed, pryd byddan nhw’n cael cynnig lle amser llawn mewn addysg.

Mae’r holl geisiadau am y Cynnig Gofal Plant yn cael eu prosesu gan Dîm Cynnig Gofal Plant Cyngor Castell-nedd Port Talbot - 01639 873018

Chwilio am ddarparwr Cynnig Gofal Plant
Gwybodaeth i Rieni

Information for Parents

Gwybodaeth i Ddarparwyr

Information for Providers