Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Diwrnod VJ

75 Mlwyddiant Dydd VJ – 15 Awst 2020

Er bod Dydd VE (Buddugoliaeth yn Ewrop) wedi cofnodi diwedd y rhyfel yn Ewrop ym mis Mai 1945, nodi diwedd y rhyfel yn Ewrop ym mis Mai 1945, roedd miloedd lawer o bersonél y Lluoedd Arfog yn dal i ymladd yn chwerw yn y Dwyrain Pell. Roedd pris mawr i’w dalu am fuddugoliaeth dros Japan, ac mae Dydd Buddugoliaeth dros Japan (Dydd VJ) yn nodi’r diwrnod yr ildiodd Japan ar Awst 15, 1945, gan ddod â’r Ail Ryfel Byd i ben i bob pwrpas.

Fel yn achos Dydd VE 75 a Dydd y Lluoedd Arfog eleni, mae pandemig y coronafeirws wedi arwain at ganslo digwyddiadau lleol a chenedlaethol a fyddai wedi cael eu cynllunio i nodi 75-mlwyddiant Dydd VJ.

Yng Nghyngor Castell-nedd Port Talbot, roedden ni eisiau helpu i gofio a nodi’r pen blwydd pwysig hwn yn ddigidol.

Neges Arbenning o Hyrwyddwr Lluoedd Arfog Castell-nedd Port Talbot, Cynghorydd Chris James

Yn 2013, arwyddodd Cyngor CPT a sawl partner ein Cyfamod y Lluoedd Arfog, gyda’r nod o gefnogi cymuned y lluoedd arfog yn ardal Castell-nedd Port Talbot.

Fe lofnododd pob awdurdod lleol arall yng Nghymru’r Cyfamod, ac mae gan bob awdurdod Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog, rôl sy’n cael ei chyflawni gan aelod etholedig. Pwrpas yr Hyrwyddwr yw hybu a hyrwyddo buddiannau ac anghenion cymuned y lluoedd arfog yn lleol, a gweithredu fel un pwynt cyswllt.

Hyrwyddwr Lluoedd Arfog Castell-nedd Port Talbot yw’r Cynghorydd Chris James. Ymunodd y Cynghorydd James â’r Llynges Frenhinol yn 1990. Pan oedd yn gweithio mewn Gweithredoedd Llyngesol, gwasanaethodd yn rhyfeloedd Sierra Leone ac Afghanistan cyn gadael yn 2005, ar ôl cael ei anafu wrth wasanaethu.

Ar ran Cyngor Castell-nedd Port Talbot, mae’r Cynghorydd Chris James wedi recordio’r neges hon i goffau 75-mlwyddiant Dydd VJ; y dydd a ddaeth â’r Ail Ryfel Byd i ben i bob pwrpas.  

Dysgu mwy am Gyfamod y Lluoedd Arfog yn CPT

Y Caniad Olaf a Seremoni Gostwng y Faner  

Rydym unwaith yn rhagor yn falch iawn o allu rhannu gyda chi recordiad Mr Barry Woodley o’r Caniad Olaf a Seremoni Gostwng y Faner  a ffilmiwyd yn ei gartref ym Mhort Talbot.

Mae Barry’n aelod gweithgar o Gangen Port Talbot o’r Lleng Brydeinig Frenhinol, ble mae wedi derbyn yr anrhydedd o fod yn Gludwr y Faner. Ef hefyd yw Cludwr y Faner ar gyfer Cangen De Cymru a’r De Orllewin o Gymdeithas y Type 42 Destroyer. Fel rhan o’r sefydliad hwn, mae’n cynrychioli 6 o’r 7 llong rheng flaen a wasanaethodd arnynt yn ystod e 27 mlynedd yn y Llynges Frenhinol, rhwng ymuno yn 16 oed, a derbyn rheng Prif Is-Swyddog.

 

Dydd VJ 75 – Amserlen Digwyddiadau Allweddol

Bydd pibyddion unigol yn chwarae wrth i’r wawr dorri yn y DU ac yn y Dwyrain Pell.

Gwyliwch y Gwasanaeth Coffa yn y Goedfa Goffa Genedlaethol, a fydd yn cynnwys cerddoriaeth gan y Lluoedd Arfog, a ddarlledir ar BBC One 

Cymerwch ran yn y ddau funud o dawelwch, dan arweiniad ei Uchelder Brenhinol, Tywysog Cymru, o’r Goedfa Goffa Genedlaethol, safle coffa cenedlaethol Prydain, yn Swydd Stafford

Bydd  The Red Arrows yn hedfan drwy’r awyr ar gyfer ehediad eithriadol ledled y DU dros Gaeredin, Belffast, Caerdydd a Llundain.  

Mewn dadl a gynhelir dan nawdd Amgueddfa Genedlaethol y Fyddin, bydd haneswyr yn archwilio beth ddigwyddodd ar dir, môr ac yn yr awyr drwy gydol ymgyrch y Dwyrain Pell, ac yn archwilio sut y mae’n dal i gael ei goffau.

Cyn-filwyr yr ail ryfel byd, Capten Syr Tom Moore a'r Preifat Joseph Hammond, yn sgwrsio â Dr Peter Johnston o Amgueddfa Genedlaethol y fyddin

Gwyliwch 'VJ Day 75: The Nation’s Tribute’, ar BBC One, a ffilmiwyd ar Horse Guards Parade gydag wynebau cyfarwydd yn darllen teyrngedau, bandiau milwrol, a thafluniadau gweledol dramatig.

Cadwch lygad am Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, a fydd yn ymddangos ochr yn ochr â chyn-filwyr eraill o’r Ail Ryfel Byd ar sgriniau mawr ledled y wlad mewn cyfres o negeseuon ffoto teimladwy.