Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gyrfaoedd ym maes Gofal Plant

Gyrfaoedd ym maes Gofal Plant

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cychwyn gyrfa ym maes gofal plant neu ychwanegu at eich cymwysterau presennol, dilynwch y ddolen i weld y cymwysterau perthnasol byddai eu hangen arnoch i weithio yng ngwahanol sectorau’r ddarpariaeth gofal plant.

Dod yn warchodwr plant/Sefydlu Lleoliad Gofal Plant Newydd

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dod yn warchodwr plant neu gychwyn eich busnes gofal plant eich hun, cysylltwch â’r Uned Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant, fydd yn barod i drafod y broses gyda chi.

Ffoniwch 01639 873013 /  eycu@npt.gov.uk gael rhagor o wybodaeth.

Childminding Poster welsh

 • Childminding Poster welsh (JPG 113 KB)

  m.Id: 29232
  m.ContentType.Alias: nptImage
  mTitle: Childminding Poster welsh
  mSize: 113 KB
  mType: jpg
  m.Url: /media/15977/career-in-childminding-poster-welsh.jpg

Childminder Start Up Grant

 • Childminder Start Up Grant (DOCX 128 KB)

  m.Id: 29219
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Childminder Start Up Grant
  mSize: 128 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/15971/childminder-start-up-grant-21-22.docx