Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Adeilad Cymunedol

Pwrpas

 • Cyfarfodydd
 • Cynadleddau
 • Arddangosfeydd
 • Ffeiriau crefftau
 • Defnydd ysgolion
 • Partïon plant
 • Digwyddiadau teuluol

Cyfleusterau

 • Seddi ar gyfer hyd at 20 o bobl
 • Taflunydd a sgrîn
 • Toiled i'r anabl
 • WiFi am ddim
 • Drysau plygu sy'n arwain i ardal patio breifat
 • Dolen glyw
 • Lleoliad canolog sy'n agos at gludiant cyhoeddus a maes parcio

Cost Llogi

 • Llogi ystafell hanner diwrnod - £36.00
 • Llogi ystafell diwrnod llawn gan - £71.00 
 • Llogi ystafell hyd at 2 awr - £20.00

Ni chodir TAW ar llogi ystafell

Cysylltwch