Tir neu eiddo ar rent

Tir neu eiddo ar rent

Mae'r cyngor yn landlord masnachol sylweddol yn y sir ac mae gennym ddetholiad o dir ac eiddo masnachol i'w gosod gan gynnwys tir amaethyddol, swyddfeydd ac eiddo diwydiannol. Mae'r rhestr gyfan ar gael isod:

 

Stondin ym Marchnad Dan Do Castell-nedd

Ar gael ar sail prydles

Ffôn: 01639 686694
E-bost
File type Document File size
jpg Stondin ym Marchnad Dan Do Castell-nedd 620 KB

 

Stadau Diwydiannol

 

Swyddfeydd yng Ngweithdai Pentref Lôn-las

GIA: 15m2
Mae nifer o swyddfeydd ar gael i'w gosod o fewn y gweithdai..

Ffôn: 01639 686694

E-bost
File type Document File size
pdf Swyddfeydd yng Ngweithdai Pentref Lôn-las 408 KB