I'w Rhentu - Argaeledd Presennol

Argaeledd Presennol

Uned 26 Swyddfa O Safon ar Osod

Uned 26 Parc Ynni Bae Baglan, Port Talbot

Wedi'l lleoli ym mharc ynni Baglan ger yr M4

Uned 28 Parc Ynni Bae Baglan

Uned 28 Parc Ynni Bae Baglan, Port Talbot

Wedi'l lleoli ym mharc ynni Baglan ger yr M4

Uned ac Iard Ddiwydiannol I'w Gosod

Margam, Port Talbot, SA13 2EZ

Mae’r lleoliad yn addas ar gyfer defnydd amrywiol (yn amodol ar gynllunio) - (posibilrwydd o'u rhannu).

Swyddfeydd I'w Gosod (Port Talbot)

Lle Wellington, Port Talbot, SA12 6LN

Byddai’r lleoliad yn addas ar gyfer amrywiaeth o ddibenion masnachol (yn amodol ar gynllunio)

Caffi ym Maes Parcio’r Gamlas, Resolfen

Caffi ym Maes Parcio’r Gamlas, Resolfen

Prydlesu a rhedeg caffi ym Maes Parcio’r Gamlas, Resolfen