Tir neu eiddo ar rent

Tir neu eiddo ar rent

Mae'r cyngor yn landlord masnachol sylweddol yn y sir ac mae gennym ddetholiad o dir ac eiddo masnachol i'w gosod gan gynnwys tir amaethyddol, swyddfeydd ac eiddo diwydiannol. Mae'r rhestr gyfan ar gael isod:

 

Former Betting Shop

 

Cyn Siop Fetio, Penhydd Road, Croeserw

Cyn siop fetio ar osod

Arwynebedd y safle 70m2

Call: 01639 686979

Contact for Former Betting Shop

 

File type Document File size
pdf Manylion ar gyfer cyn Siop Betio Heol Penhydd Croeserw 192 KB
pdf Cynllun Safle ar gyfer cyn Siop Betio Heol Penhydd Croeserw 784 KB

 

Stondin ym Marchnad Dan Do Castell-nedd

Ar gael ar sail prydles

Call: 01639 686694

Contact for Stall in Neath Indoor Market
File type Document File size
jpg Stondin ym Marchnad Dan Do Castell-nedd 620 KB

 

Stadau Diwydiannol

 

Swyddfeydd yng Ngweithdai Pentref Lôn-las

GIA: 15m2
Mae nifer o swyddfeydd ar gael i'w gosod o fewn y gweithdai..

Call: 01639 686694

Contact for Lonlas Village Workshops
File type Document File size
pdf Swyddfeydd yng Ngweithdai Pentref Lôn-las 408 KB