Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cyfle Cyfartal

Mae'r Awdurdod wedi ymrwymo i'r egwyddor o gyfle cyfartal mewn cyflogaeth. 

Polisi'r Awdurdod yw na fydd unrhyw ymgeisydd am swydd nac unrhyw weithiwr yn derbyn driniaeth llai ffafriol nag un arall ar sail rhyw / newid rhyw, oedran, anabledd, hil, iaith (Cymraeg), lliw, cenedligrwydd neu darddiad ethnig neu genedlaethol, cyfrifoldeb am ddibynyddion , statws priodas, rhywioldeb, statws HIV neu Aids, gweithgaredd undeb llafur neu grefydd / cred a dim un yn cael ei rhoi dan anfantais o ganlyniad darpariaethau, maen prawf neu arferion na ellir eu cyfiawnhau.

Fel prif cyflogwr, mae'r Awdurdod wedi ymrwymo i gymryd camau cadarnhaol i ddileu gwahaniaethu ac i unioni anghydbwysedd blaenorol er mwyn darparu cyfle cyfartal go iawn.

Lawrlwythiadau

 • Cyfle Cyfartal mewn Cyflogaeth (PDF 37 KB)

  m.Id: 10773
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cyfle Cyfartal mewn Cyflogaeth
  mSize: 37 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/4652/corp_strat_employ_01.pdf