Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Aelodau'r Cabinet

Mae'r Cynghorwyr canlynol yn aelodau o Gabinet y Cyngor (y Bwrdd Gweithredol):

Y Cynghorydd Edward V.Latham

Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot ac Aelod Cabinet dros Arweinyddiaeth Gymunedol a Strategol

Y Cynghorydd Leanne Jones

Dirprwy Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot ac Aelod Cabinet Diogelwch Cymunedol a Diogelu'r Cyhoedd a Thrawsnewid

Y Cynghorydd Carol Clement-Williams

Aelod Cabinet dros Gyllid

Y Cynghorydd Doreen Jones

Aelod Cabinet dros Wasanaethau Corfforaethol a Chydraddoldeb

Y Cynghorydd Alan R.Lockyer

Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol Plant

Y Cynghorydd Peter A. Rees

Aelod Cabinet dros Addysg, Sgiliau a Diwylliant

Y Cynghorydd Peter D. Richards

Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol i Oedolion ac Iechyd

Y Cynghorydd Annette Wingrave

Aelod Cabinet dros Adfywio a Datblygu Cynaliadwy

Y Cynghorydd Mike Harvey

Aelod Cabinet dros Strydlun a Pheirianneg